Groendak

Omschrijving

Een groendak, een dak waarvan de bedekking voornamelijk bestaat uit levende planten, beperkt de afvloei van regenwater en voorkomt zo overbelasting van de riolering. Het zorgt voor extra geluids-- en temperatuursisolatie en zuivert de stadslucht. 

Voorwaarden

 • onder een groendak wordt verstaan: een extensief of intensief groendak, dat minimaal bestaat uit een wortel- en waterkerende laag, een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag
 • de woning moet gelegen zijn op grondgebied Kortrijk en heeft een permanent karakter
 • de aanlegger engageert zich om minimum tien jaar lang het groendak in goede staat te behouden
 • mislukte aanplantingen moeten hersteld worden
 • in de gevallen waar een bouwvergunning voor de aanleg van het groendak nodig is, kan de subsidie alleen worden toegekend als de vergunning verkregen werd
 • als een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een groendak verplicht, wordt de gemeentelijke premie NIET toegekend
 • de premie kan slechts éénmaal per gebouw en kadastraal perceel worden toegekend.  Bij meergezinswoningen kan de premie aangevraagd worden per woongelegenheid die rechtstreeks onder het te isoleren dak ligt

Aanvragen 

Wie?

De premie kan toegekend worden aan:

 • particulieren
 • bedrijven, vzw’s en verenigingen, gevestigd in Kortrijk

Hoe?

Aanvraagformulier premie groendak

ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis

Wanneer?

Dien de aanvraag bij voorkeur in vóór de aanvang van de werken.
Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. Facturen van na 1 april 2014 worden aanvaard.

Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd:

 • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen)
 • foto’s van vóór en na de werken

Wat nodig bij aanvraag?

 • identiteitskaart
 • bankkaart
 • eventueel offerte

Bedrag 

Het bedrag van de premie is 25,00 euro per vierkante meter aangelegd groendak, met een minimum van 6 m² (150,00 euro) en een maximum van 500,00 euro. (de premie kan nooit meer bedragen dan het factuurbedrag).

Reglement

Subsidiereglement groendak