Fiscale attesten voor de -12 jarige leden van jouw jeugdvereniging

Omschrijving

Als erkende jeugdvereniging trek je er natuurlijk graag eens op uit. Vanzelfsprekend brengt dit kosten met zich mee, of je nu een zaterdag in het zwembad plonst of naar de bossen op tentenkamp vertrekt. Om de kosten binnen de perken te houden vraag je in zo'n geval vaak een bijdrage van de ouders, bovenop het jaarlijkse lidgeld.

Voor kinderen -12 jaar kunnen de ouders deze kosten fiscaal aftrekken. Als zij de "opvangkosten voor kinderen van -12 jaar" kunnen bewijzen in hun belastingaangifte, dan krijgen ze een deel ervan terug. Daarvoor moeten de ouders een fiscaal attest bij hun belastingaangifte toevoegen. Als erkende jeugdvereniging kan je de ouders van jouw -12 jarige leden aan zo'n fiscaal attest helpen. De jeugddienst stuurt jullie elk jaar de attesten toe. Het enige wat je moet doen is per -12 jarig lid de gemaakte kosten verzamelen, deze noteren op een kopie van het attest, ondertekenen en opsturen naar de ouders!

Voorwaarden

  • De fiscale attesten worden enkel afgeleverd aan erkende jeugdverenigingen.
  • De kosten die je op het fiscale attest kan vermelden zijn de deelnameprijzen die de ouders betalen voor de deelname aan activiteiten (uitstappen, weekends, kampen,...), niet voor het lidgeld. Houdt goed bij welke -12 jarigen deelnemen aan welke activiteiten.  
  • Het fiscaal attest is enkel bruikbaar voor belastingsplichtigen die beroepsinkomsten verkrijgen en die één of meer kinderen jonger dan twaalf jaar hebben. Als jeugdvereniging stuur je het attest gewoon naar elke ouder van een -12 jarig lid.

Aanvragen

Wie?

Team Jeugd stuurt de fiscale attesten automatisch naar elke jeugdvereniging. Aanvragen hoeft dus niet. Zorg wel dat je het attest goed bijhoudt, want het is je enige exemplaar. Je moet het dus zelf invullen en kopiëren. 

Hoe?

Hou van elke -12 jarige leden goed bij welke kosten er betaald werden bovenop de gewone lidgelden. Enkel deze komen in aanmerking voor de aftrek van de personenbelasting. Vul eerst de algemene gegevens in (naam jeugdvereniging, handteken,...) en kopieer het attest dan zoveel keer als je -12 jarige leden telt. Vul dan de individuele gegevens in per attest en stuur het vervolgens naar de ouder(s) van de leden.

Wanneer?

De fiscale attesten worden opgemaakt na een volledig werkjaar. 

Kosten

Gratis