Erkenning als hondenkwekerij, kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor dieren

Omschrijving

Elke honden- of kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension en dierenhandelszaak moet een geldige erkenning (HK-nummer) hebben. De erkenning is geldig voor een periode van maximaal tien jaar.Als je maximaal twee nesten per jaar kweekt, ben je een occasionele kweker. Op dit moment zijn er geen erkenningsvoorwaarden voor de occasionele kwekers.

Voorwaarden

De erkenning wordt enkel toegekend na onderzoek van een volledig ingediend dossier.

Op de website van Dierenwelzijn vind je de voorwaarden voor het oprichten en de werking van

Aanvraag

Het dossier moet de volgende gegevens bevatten:

 • aanvraagformulier tot erkenning;
 • type en capaciteit van de inrichting;
 • gehouden soorten;
 • schematisch plan van de inrichting met aanduiding van de functie van de verschillende lokalen;
 • beschrijving van de installaties die bestemd zijn voor het huisvesten van dieren;
 • eventueel de referenties van de milieuvergunning en van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • kopie van het contract met een erkende dierenarts (De contractdierenarts kan dit model-bezoekrapport gebruiken);
 • bewijs van betaling van de kosten voor erkenning (zie bij ’Kosten‘ hieronder) op het rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 met vermelding ’Erkenning kwekerij/pension/handelszaak voor dieren‘.

Dien het aanvraagformulier tot erkenning samen met de nodige bijlagen in bij:

Vlaamse OverheidVAC Gent - Inspectie Dierenwelzijn, erkenningsaanvragenKoningin Maria Hendrikaplein 70 bus 779000 Gent.

 

Verder verloop

De dienst Dierenwelzijn controleert de aanvraag en voert een controlebezoek ter plaatse uit. Hierbij wordt nagegaan of er wordt voldaan aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Deze controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of indien er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting. Op basis van het controlebezoek kunnen aan de erkenning beperkingen worden verbonden met betrekking tot de soorten, rassen en het aantal dieren.

Zonder erkenning mag de kwekerij, het asiel, het pension of de handelszaak niet van start gaan.

De uiteindelijke beslissing over de aflevering of weigering van de erkenning wordt genomen binnen 4 maanden na ontvangst van het volledige aanvraagdossier.

Kosten
 • Kwekerij tot 10 fokdieren: 75 euro.
 • Kwekerij met meer dan 10 fokdieren: 250 euro.
 • Handelszaken in dieren (andere dan honden en katten): 75 euro.
 • Dierenpension: 75 euro.
 • Dierenasiel: gratis.

Dit bedrag moet gestort worden op het rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 met vermelding ‘Erkenning kwekerij/pension/handelszaak voor dieren’.

Extra informatie

Je vindt meer informatie over de erkenning van een handel in dieren op de website van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.