Dakisolatie

Omschrijving

De basiscomforteis van een duurzame woning blijft een goede isolatie van de ‘buitenschil’, waarvan het dak belangrijkst is.
Daarom voorziet stad Kortrijk een premie voor het kwaliteitsvol isoleren van woningdaken.

Voorwaarden

 • De woning waar de werken worden uitgevoerd moet minimum 25 jaar oud zijn.
 • De woning moet in Kortrijk gelegen zijn en effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt.
 • De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend. Bij meergezinswoningen kan de premie aangevraagd worden per woongelegenheid die rechtstreeks onder het te isoleren dak ligt.
 • Bij hellende daken wordt slechts een premie toegekend als er een wind- en waterdicht onderdak aanwezig is.
 • De dakisolatie moet een minimale R-waarde (of thermische weerstand) hebben van 6,5 m²K/W.
 • Elke isolatie moet aan de binnenkant afgewerkt worden met een dampscherm.

Aanvragen 

Wie?

De premie kan toegekend worden aan:

 • Huurders
 • Eigenaars-verhuurders
 • Eigenaar-bewoners
 • Vruchtgebruikers

Hoe ?

 • digitaal door het invullen van het aanvraagformulier

  Klik en regel snel

 • ofwel door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier in het stadhuis

Wanneer?
Dien de aanvraag bij voorkeur in vóór de start van de werken.
Een dossier moet binnen het jaar na de aanvraag volledig zijn. 

Een dossier is volledig als volgende stukken zijn voorgelegd:

 • kopie van de gedetailleerde factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen)
 • foto’s van vóór en na de werken.

Wat nodig bij aanvraag?

 • identiteitskaart
 • bankkaart
 • eventueel offerte

Bedrag 

De premie bedraagt 12 euro per m² geplaatste isolatie, met een maximum van 50 m². 
Het bedrag van de premie overschrijdt ook niet de netto kosten van de isolatie (dit is het factuurbedrag waarvan de premie van Fluvius en de belastingsvermindering worden afgetrokken).

Reglement

Subsidiereglement dakisolatie