Afval - Klein gevaarlijk afval

Omschrijving

Klein gevaarlijk afval is dat deel van afval dat omwille van zijn aard en samenstelling een gevaar betekent voor de volksgezondheid en het milieu.

KGA is een breed begrip. Verven, inkten, toners, lijmen, harsen, afvalolie, vetten, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen, batterijen, ... behoren tot het KGA.

 De verpakkingen van deze producten worden eveneens als KGA beschouwd.

Brengen - voorwaarden

KGA mag NIET met de gewone huisvuilzak meegegeven worden. 

Kosten

Je kan er volledig gratis mee terecht op de recuperatieparken.