Plannenregister

Het plannenregister geeft een overzicht van alle geldende plannen en verordeningen op het grondgebied Kortrijk.

Deze inventaris omvat:

  • RUP's, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk
  • recht van voorkoop (i.f.v. RUP)
  • gewestplan
  • APA's
  • BPA's
  • verordeningen, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk
  • rooilijnplannen
  • onteigeningsplannen
  • ...

Het plannenregister levert samen met het vergunningenregister de gegevens voor de stedenbouwkundige info.

Zoekmodule stedenbouwkundige context