1. Waar kan ik het belastingsreglement lezen?

Belastingreglement

2. Wat als ik niet akkoord ga met een opgelegde parkeerbelasting?

Je kan ons altijd schriftelijk contacteren (Parko, K. Albertstraat 17, 8500 Kortrijk of info@parko.be). Na onderzoek van het dossier word je per brief of e-mail op de hoogte gebracht.


Indien je hierna nog steeds niet akkoord bent, kan je bij ontvangst van het aanslagbiljet een bezwaarprocedure opstarten.

Bezwaarschriften dienen schriftelijk (met een kopie van het aanslagbiljet) te gebeuren binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Verzendadres : College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk.

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vragen in zijn bezwaarschrift.

3. Ik had een parkeersessie gestart en kreeg toch een parkeerbelasting? 

Was de parkeersessie verstreken?

Heeft u uw correcte nummerplaat ingegeven in de parkeerautomaat, via sms of onze mobiele website? 

- Stond u geparkeerd op een
Shop&Go parkeerplaats waar u geen parkeersessie dient te starten?

Omwille van bovenstaande redenen wordt een parkeerbelasting opgemaakt.

Bezorg ons zo snel mogelijk alle gegevens omtrent uw parkeersessie, samen met uw nummerplaat en het parkeerbonnummer dat je onderaan op het overschrijvingsformulier terugvindt. Alle info kan je doorsturen naar info@parko.be

4. Ik heb in een blauwe zone mijn parkeerschijf gelegd maar kreeg toch een parkeerbelasting.

- Lag de wettelijke schijf voor?

Sinds maart 2003 mag enkel de parkeerschijf (Europees model) waar alleen nog de aankomsttijd dient ingesteld te worden, gebruikt worden (oude parkeerschijven: begin- en eindtijd in te stellen).

Deze parkeerschijf stel je in met de witte pijl, op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst.

- Heb je de maximale parkeerduur overschreden?

In een blauwe zone is de parkeerduur beperkt tot max. 2 uren, tenzij een onderbord op de signalisatie een andere tijdsduur aangeeft.

5. De parkeermeter was defect, en ik kon geen parkeersessie starten.

In geval van een defecte automaat moet je steeds de parkeerschijf voorleggen. Hiermee kun je dan voor de maximale duur van die zone parkeren. Deze maatregel is voorzien in de wegcode en staat eveneens vermeld op de parkeerautomaat.

6. Ik heb een parkeerkaart voor personen met een handicap en toch kreeg ik een parkeerbelasting? 

Lag de originele kaart duidelijk zichtbaar aan de voorruit? 


Bij het parkeren moet de kaart met de voorzijde volledig zichtbaar zijn voor controle (zijde met kaartnummer en vervaldatum). De parkeerder is verantwoordelijk dat deze correct en duidelijk aan de voorruit ligt. Indien de vervaldatum niet leesbaar is, wordt een naheffing opgemaakt.


De kaart achteraf voorleggen, telt niet.Is de geldigheidsdatum van de kaart verstreken? 

Een aanvraagformulier kun je krijgen bij uw mutualiteit. Hou er rekening mee dat de toekenningstermijn vanuit het Ministerie voor Sociale Zaken 6 maanden bedraagt.

Indien de kaart vervallen was, gaat het om een terechte vaststelling.

Gebeurde de hernieuwingsaanvraag voor de vaststelling? Bezorg ons de bevestigingsbrief vanuit het Ministerie.


Op Shop&Go parkeerplaatsen geldt ook de parkeerduurbeperking van 30min voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap. 

7. Ik heb met SMS betaald en kreeg toch een parkeerbelasting?

Contacteer de helpdesk van 4411 via http://www.4411.be/ of 078/05 44 11.

Gebruikers van een andere provider dan Proximus moeten zich via de website inschrijven om gebruik te kunnen maken van SMS-parkeren.


Via de website kan je kiezen voor een Premium of een Pro dienstenpakket. Hierbij zijn extra diensten mogelijk, zoals bijvoorbeeld het starten en stoppen van een parkeersessie (web-parkeren). Op die manier spaar je de kost van je SMS-je uit.

8. Ik heb een bewonerskaart en kreeg toch een parkeerbelasting.

- Stond je in de juiste zone geparkeerd?

Op de bevestigingsbrief van Parko staan de straten vermeld waar je uitsluitend met de kaart mag parkeren.

- Woon je nog in Kortrijk (= gedomicilieerd)?

Wij controleren dagelijks of de eigenaars van een bewonerskaart effectief nog in Kortrijk wonen. Indien niet wordt de bewonerskaart onmiddellijk geannuleerd.

- Rij je tijdelijk met een vervangwagen?

Een bewonerskaart is gelinkt aan jouw nummerplaat. Deze kan dus niet gebruikt worden voor een voertuig met een andere nummerplaat dan diegene die werd opgegeven bij de aanvraag. 

Je kan je nummerplaat wijzigen via ons e-loket.

9. Meerdere parkeerbelastingen op één dag? 

We werken volgens het halve dag tarief. Je kan dus meerdere naheffingen krijgen per dag.

10. Hoe kan ik de parkeerbelasting betalen?

Kort na de vaststelling wordt een betalingsuitnodiging met overschrijvingsformulier naar de eigenaar van de wagen verstuurd. Hierop vind je een unieke gestructureerde mededeling die je moet vermelden bij de overschrijving. Zo wordt uw betaling aan de juiste parkeerbon gekoppeld. Betaling aan het loket na afspraak  (enkel via Bancontact) is mogelijk.

- Bij niet-betaling ontvangt u een aanslagbiljet voor hetzelfde bedrag.

- Indien de betaling ons niet voor de opgelegde vervaldatum bereikt, wordt een aanmaning verstuurd 

- Daarna wordt het dossier overgedragen aan het deurwaarderskantoor.