Overleiecafé

Om alle Overleienaars, investeerders en geïnteresseerden op de hoogte de houden van de stand van zaken van de verschillende geplande ontwikkelingen, wordt er op regelmatige basis een Overleiecafé georganiseerd. Overleiecafés zijn meer dan algemene infomomenten. Het zijn bijeenkomsten tussen Stad Kortrijk en Overleienaars, investeerders en geïnteresseerden. Telkens op verschillende locaties, waar tussen pot en pint, op een informele manier gediscussieerd kan worden over concrete voorstellen en projecten. Op deze manier wordt er samen gewerkt aan revitalisering van de wijk en kan Overleie zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke en levendige stadsbuurt.

Overleiecafé 9

Het 9e Overleiecafé (26/10/2017) ging door in het voormalig commissariaat. Op deze avond, bijgewoond door een 70-tal geïnteresseerden, werd de straatnamencampagne gelanceerd ifv de herontwikkeling van 'Nieuw Overleie'.  Dit omvat de omgeving van Site Eandis, De Kien en Texture.

Overleiecafé 9

Overleiecafé 8

Het 8e Overleiecafé (19/04/2016) vond plaats in het Vrijzinnig Centrum de Mozaïek.  Ruim 120 aanwezigen kregen er het voorontwerp te zien van het Sint-Amandsplein.

Overleiecafé 7

Tijdens het 7e Overleiecafé, dat plaatsvond op 6/05/2015 in het Vrijzinnig Centrum de Mozaïek, kregen de aanwezigen tekst en uitleg over de vele private investeringen die werden gelanceerd.  Denk aan de projecten bij museum Texture, de oude drankencentrale Degryse, het woonzorgcentrum Budalys met ondergrondse parking, de modernisering van het Guldensporencollege en de bouw van de nieuwe woontoren.  Daarnaast werd tijdens deze editie het unieke kunstenproject 'de velodroom' toegelicht.

Overleiecafé 6

Het 6e Overleiecafé, dat plaatsvond op 8/05/2014 in museum Texture, informeerde de aanwezigen over het nieuwe museum Texture en de toekomstige tijdelijke museumtuin.  Een kleine 100 personen woonde de avond bij.  Nadien kreeg iedereen de gelegenheid het gebouw te ontdekken.

 

Overleiecafé 5

Het 5e Overleiecafé, dat plaatsvond op 6/02/2014, ging over de toekomst van site Eandis.  Dit ging door in het gerealiseerde project van de sociale huisvestingsmaatschappij en de Evangelische Kerk.  Geïnteresseerden kregen er informatie over het saneringstraject (Brownfield) en het inrichtingsplan dat onder begeleiding van de Spaanse stedenbouwkundige Jordi Farrando werd uitgewerkt.  De avond verliep in nauwe samenwerking met Eandis.

 

Overleiecafé 4

Het 4e Overleiecafé, dat plaatsvond op 10/10/2013, stelde het creatieve werk van lokale Overleienaars in the picture.  Dit ging door in het unieke kader van het voormalig commissariaat.  Vzw Wit.h en vzw Root Division, toen tijdelijke gebruikers van het pand, werkten hier kwalitatief aan mee.  Het lokale handelscomité voorzag heerlijke hapjes en de Flamingo Sisters hielden er de ambiance in.  We mochten 100 geïnteresseerden verwelkomen!

 

Overleiecafé 3

Het 3e Overleiecafé, dat plaatsvond op 17/04/2013, focuste zich op het hart van Overleie. De plannen voor de heraanleg van de Overleiestraat werden voorgesteld in het Vrijzinnig Centrum de Mozaïek. Daarnaast werd er, aan de hand van twee debattafels, gepolst naar de opfrissingsideeën voor het Sint-Amandsplein. Er werden 160 Overleienaars verwelkomt.

Overleiecafé 2

De 2Overleiecafé vond plaats op  13/11/2013,  in de (toen) gloednieuwe Budafabriek. Zo'n 150 Overleienaars staken de Leie over. Centrale thema's waren het stadsvernieuwingsproject, het RUP Sint- Amandscollege en de betekenis van de Budafabriek van Overleie. Een optreden van de dansformatie Transpoppers, een rondleiding van de Budafabriek en de fietsententoonstelling van Marniek Kint beëindigde deze avond.

Overleiecafé 1

Het 1e Overleiecafé werd op 12/04/2012 georganiseerd. Een 60-tal Overleienaars zakte af naar Mozaïek. De hoofddoelstelling was het toelichten van de 'Nu-of-nooit'-premie en premies voor ondernemers. De avond werd afgesloten door een muzikale optreden.

Overleienaars geven Toekomstplan vorm (2010-2011)

Bij de ontwikkeling van het Toekomstplan startte Stad Kortrijk met een intensieve communicatief en participatief traject met de buurtbewoners. Hiervoor werden tussen 2009 en 2011 verschillende participatiemomenten georganiseerd, waar telkens gepolst werd naar de visies, ideeën, voorkeuren,... van de verschillende wijkactoren. Deze participatieavonden waren de voorlopers van de Overleiecafés en resulteerden in de opmaak van de Toekomstplan, de leidraad voor hoe de wijk zich in de komende jaren kan ontwikkelen en waarop de stad samen met de buurtbewoners, ondernemers en investeerders wenst in te zetten.

Bezoek onze Facebookpagina om alle foto's te zien.