Over Heule

Heule is een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen, en is een deelgemeente van de stad Kortrijk.

Heule kan gemakshalve opgedeeld worden in 4 gebieden. Centrum, de Watermolen, de Haantjeshoek of Fatima en Sente. Deze laatste ligt landelijk en maakt deel uit van een drie-gemeentengebied, dit wil zeggen dat Sente zowel op grondgebied Heule, Kuurne als Lendelede ligt. Meer info over Sente kan je terugvinden op www.sente.be.

Heule heeft een oppervlakte van 1169 hectare . Qua oppervlakte is Heule lang niet de grootste gemeente, maar qua aantal inwoners is ze dat zeker wel. Gezien de bouw van enkele nieuwe woonwijken in Heule zal het aantal inwoners in de toekomst zeker nog blijven stijgen.

Heule is naast een drukbewoonde gemeente, ook een zeer actieve gemeente met goed draaiende horecazaken, veel jeugd-, sport- en cultuurverenigingen, een goed aangepaste infrastructuur op het vlak van sport en cultuur, scholen voor 3- tot 18-jarigen, aanwezigheid van lokale handelaars,... en uiteraard ook Tineke van Heule.

Heule-Watermolen

Het gebied Heule-Watermolen maakt deel uit van deelgemeente Heule maar vormt van oudsher een aparte leefgemeenschap.
Het gebied kent enkele belangrijke actoren op verschillende terreinen: het Ring Shopping Centrum Kortrijk Noord (handel), de Warande (speeldomein en verblijf) en de Branding (MPI gehandicaptenzorg). 
De Brugsesteenweg en de Izegemsestraat zijn de belangrijkste verkeersassen, waarrond zich diverse wijken hebben gevormd.

Het hart van het gebied situeert zich rond de Watermolenwal. Naast VBS De Watermolen is daar ook het OC Molenheem gevestigd die onderdak biedt aan de jeugd- en culturele verenigingen van Heule-Watermolen.