Over de verlaging van de Leieboorden

De omgeving van de Broeltorens is potentieel één van de mooiste plekken van de Kortrijkse binnenstad. Deze plek is de symboolplek en het visitekaartje van Kortrijk. De plek is ook strategisch gelegen tussen het economische stadshart van Kortrijk en het Buda-eiland met de nieuwe Leieboorden. De potenties worden echter niet waar gemaakt door de huidige inrichting. Voor een interessante beleving van het water is de afstand tussen de straat en het water te groot (nu gemiddeld 3,50m). Bovendien staat de omgeving vol geparkeerde wagens.

In 2005 werd een globaal concept voor de heraanleg van de kades van de Oude Leie-arm uitgewerkt door de Franse landschapsarchitect Michel Desvigne in samenwerking met de studiebureaus JPLX en Arcadis. Het belangrijkste uitgangspunt bij de herinrichting is het verbeteren van het contact met het water. Daarom wordt voorgesteld om de kaaimuren te verlagen (cfr. Graslei in Gent) en het niveau van het plein geleidelijk te laten dalen tot een halve meter boven het water. Dit is mogelijk geworden door de verbredingswerken aan de Leie, waardoor het overstromingsgevaar in de binnenstad is geweken. Door dit aan weerszijden te doen, ontstaat eenzelfde soort ervaring als aan het Koning Albertpark. Daar is het één groot park, waar de Leie doorheen vloeit. Hier aan de Broeltorens, wordt het één plein, waartussen de Leie stroomt. Op die manier ontstaat aan de Broeltorens een zeer aangename en kwaliteitsvolle verblijfsruimte, waar plaats is om te wandelen en te zitten.

Nieuwe Verkeerscirculatie

Na de verlaging van de leieboorden wijzigt de verkeerscirculatie in de omgeving. (zie foto onder)

Samenwerking NV Waterwegen en Zeekanaal

De kosten van de verlaging worden 50/50 gedeeld tussen de stad en NV Waterwegen en Zeekanaal. De kosten van de heraanleg van de aanpalende straten (Guido Gezellestraat en Konventstraat) worden volledig op kosten van de stad heraangelegd