Stadsprojecten

Op deze pagina kan je een hele lijst van ingrepen of acties terugvinden die zich in Kortrijk afspelen. Soms gaat het om projecten die gebaseerd zijn op 'stenen en staal', maar er zijn ook andere projecten die eerder het welzijn en de sociale aanpak centraal zetten. Alle soorten projecten worden in de bijhorende pagina's beschreven.

In Kortrijk zijn er een zestal stadsprojecten lopende en daarnaast zijn zeker een twintigtal projecten binnen het stadsbestuur zelf aan de gang. Je kan hier niet alles vinden maar toch een ruim aanbod van beschrijvingen.

Gerealiseerde en toekomstige projecten: Buda-Eiland - Secret Gardens - LeYLab - Leieboorden - Hoog Kortrijk - Leiewerken