Leieboorden

Ontwikkelingskader Leieboorden

In 2009 startten de dienst stadsplanning en -ontwikkeling Kortrijk in samenwerking met de intercommunale Leiedal en het studiebureau HUB de studie ‘Ontwikkelingskader Leieboorden'. De studie schetst een totaalbeeld voor de toekomstige ontwikkelingen langs de vernieuwde Leieboorden, een ontwikkelingskader voor 12 sites langs de Leie. Sites die een gigantische bebouwbare oppervlakte vertegenwoordigen. Gezien deze sites het nieuwe gezicht van de stad zullen vormen, dienen de nieuwe ontwikkelingen met de grootste zorg en in nauwe relatie tot de omliggende wijken en de stad vorm te krijgen.
In het voorjaar van 2011 werd de studie afgerond. Het document vormt een bindend beleidsinstrument (goedgekeurd door de gemeenteraad) dat ruimtelijke keuzes maakt over de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de bebouwingsmogelijkheden langsheen de vernieuwde Leieboorden.

Haal hier de publicatie 4 'Ontwikkelingskader Leieboorden' binnen: Ontwikkelingskader Leieboorden (9 MB, pdf)

Publicatie ‘De rivier maakt de stad'

Leieboorden visieDeze publicatie ‘De rivier maakt de stad' vormt de beknopte vertaling van de integrale studie. De publicatie vertelt het verhaal van de vernieuwde Leieboorden en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. De vele mooie foto's en diverse simulatiebeelden geven je een zicht op de bestaande kwaliteiten en de gewenste ontwikkelingen.

 

Infomomenten Leieboorden

Op 15 juni 2011 werden 2 infomomenten georganiseerd waarbij de studie ‘Ontwikkelingskader Leieboorden werd toegelicht. Eén infomoment was specifiek gericht op professionelen (architecten, ontwikkelaars, bouwbedrijven), het andere was gericht op de bewoners van Kortrijk. De infomomenten werden door 300 geïnteresseerden bijgewoond.

Klik hier om de foto's te zien.

Leieboordendag

DSC08903.JPGOp 19 juni 2011 werd een Leieboordendag georganiseerd. Het Buda Park vormde het centrale punt van de dag. Van daaruit vetrokken 200 wandelaars samen met verschillende gidsen voor een wandeling langs de vernieuwende Leieboorden. De gids bracht het verhaal van de Leiewerken en het verleden en de toekomst van de verschillende sites. Daarnaast mochten we nog 200 individuele wandelaars en geïnteresseerden ontvangen die genoten van de gezellige sfeer, de muziek, de tentoonstelling, een ijsje, het zonnetje... De verbroedering met de Urban Golfers maakte de sfeer compleet.

Klik hier om de foto's te zien.