Buda-eiland

Het project Buda-eiland wil het eiland, dat gevormd wordt door de twee armen van de Leie in volle stadscentrum, uitbouwen tot een 'centrum voor kunsten' voor stad en regio. Het eiland, dat ontstond aan het begin van de twintigste eeuw door het dempen van een oude Leiebocht, wil een nieuwe identiteit krijgen door enerzijds aandacht te besteden aan de culturele dimensie en anderzijds door er een stedenbouwkundig verhaal aan vast te hangen. Het project kan rekenen op de financiële steun van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds.

BUDA 

Voor wat betreft de culturele dimensie werd een nieuwe vzw Buda Kunstencentrum gecreëerd van verschillende actoren (Limelight, Dans in Kortrijk, Beeldenstorm en op termijn ook Happy New Ears) die samen willen werken aan de artistieke ontwikkeling van Buda. Ook met andere culturele actoren in de stad werden samenwerkingsverbanden afgesloten. Het artistieke verhaal is vooral gericht op atelierwerking, het uitbouwen van gespecialiseerde postopleidingen en het groeperen van diverse kunstenorganisaties. Zo werd het oude bioscoopcomplex Pentascoop omgebouwd tot de Budascoop, een kunstencentrum met film- en theaterzalen, productie- en atelierruimtes en bijhorende administratie. De gerenoveerde Budascoop werd geopend in september 2006.

budascoop

 

Het gedeelte van het oude fabrieksgebouw Desmet-Dejaeghere wordt door de stad omgebouwd in het kader van de nieuwe artistieke visie. Een gedeelte wordt door vzw Heilig Hart beheerd.

simulatie heilig hart 2

Begin 2011 startten de verbouwingswerken in deze voormalige textielfabriek. Architectenbureau 51N4E uit Brussel begeleidt de renovatie. De Budafabriek positioneert zich op het snijvlak van economie, kunst en opleiding. De opening is voorzien voor het weekend van 15 september 2012. Het project wordt mee gefinancierd door de Europese Unie (EFRO). 

met steun van... 

Ook in het openbaar domein wil de stad een aantal ingrepen doen. Zo wil de stad het contact met het water langs de oude Leie-oevers herstellen. Er werden eerder al nieuwe groene ruimtes gecreëerd langs de Leie.

kunsteneiland