Gebiedswerking

De gebiedswerkers worden ingezet in de 14 deelgebieden om de leefbaarheid van een bepaald stadsdeel of wijk te behouden of te verhogen. Permanent de vinger aan de pols houden over de toestand van de deelgebieden. De gebiedswerker vervult een brugfunctie tussen het stadsbestuur en de lokale inwoners. De gebiedswerker detecteert zowel bedreigingen als opportuniteiten en formuleert voorstellen tot actie.

De gebiedswerkers hebben een belangrijke detectiefunctie

Permanent de vinger aan de pols houden over de toestand van de deelgebieden. De gebiedswerker vervult een brugfunctie tussen het stadsbestuur en de lokale inwoners. De gebiedswerker detecteert zowel bedreigingen als opportuniteiten en formuleert voorstellen tot actie.

De gebiedswerkers zijn experten inzake participatie

Op basis van alle beschikbare informatie en van de resultaten van Kortrijk Spreekt werden wijkverwachtingsplannen opgemaakt. 

De gebiedswerkers worden bovendien ook projectmatig ingezet voor de begeleiding van het participatieproces bij grotere projecten

Stadsprojecten hebben een grote impact op bewoners en gebruikers. Een projectleider werkt in tandem met gebiedswerker aan de communicatie en zorgt voor participatie en betrokkenheid bij het project.

Gebiedswerkers:

Thorin Levecque

 • Kortrijk Centrum en Marke
 • Stationsproject, omgeving muziekcentrum en Overbekeplein

0498 90 90 87 | Thorin.Levecque@kortrijk.be 

Anne-Marie Heytens

 • Kortrijk Oost (Sionwijk, 3 Hofsteden, Vetex, Sint-Jan),
 • Kooigem en Bellegem,
 • Palacetuin (SOK) en Zwevegemsestraat

0473 86 28 17 | Anne-Marie.Heytens@kortrijk.be

Lize Meert

 • Heule Centrum, Heule Watermolen en Heule Sente
 • Leieboorden, Heuleplaats, Heulepark en Heulebeek

0498 90 93 47 | Lize.Meert@kortrijk.be

Sofie Strobbe

 • Kortrijk West (Walle),
 • Kortrijk Oost (Sint-Elisabeth, Sint-Denijsestraat),
 • Kortrijk Zuid (Marionetten, St. Anna, Beneluxpark),
 • Aalbeke en Rollegem,
 • Campus Kortrijk Weide

0473 86 29 66 | Sofie.Strobbe@kortrijk.be

Tim Hautekeete

 • Kortrijk Noord en Bissegem,
 • Kortrijk Zuid (Lange Munte),
 • Stadsvernieuwingsproject Overleie

0498 90 90 96 | Tim.Hautekeete@kortrijk.be