Minaraad

Het milieubeleid in Kortrijk wordt deskundig en onafhankelijk geadviseerd door de minaraad (milieu- en natuurraad). De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen, de onderwijsinstellingen, de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties. Ook beroepsgroepen of beroepsorganisaties kunnen zich erin laten vertegenwoordigen.

De minaraad komt één keer per een of twee maanden samen. Alle inwoners zijn welkom op deze vergaderingen. Tweemaal per jaar wordt er bovendien een expliciet open minaraad gehouden waar een milieuthema aan bod komt en waar de inwoners rechtstreeks het woord kunnen nemen.

Er wordt een verslag van elke vergadering gemaakt. Laad hier het verslag van de vorige vergadering in. De minaraad stelt adviezen op voor het milieubeleid van de stad.

Ter informatie kan je ook het biodiversiteitcharter inladen.

De minaraad streeft naar een evenwichtige samenstelling met vertegenwoordigers uit verschillende belangengroepen, milieu- en natuurverenigingen en geïnteresseerde inwoners. Heb je interesse om deel te nemen aan de minaraad? Laat het weten aan de secretaris, hij nodigt je graag uit op de volgende vergadering.