Ereburgers van de stad

De stad Kortrijk huldigde op 20 maart 2006 vier ereburgers in. Ze knoopte daarmee aan bij de traditie die ze in 2002 nieuw leven inblies.  Toen kregen al acht verdienstelijke personen het ereburgerschap van de stad toegekend. Het lijstje werd eind maart 2006 aangedikt met vier klinkende namen. Het zijn Mia Doornaert, Guido van Gheluwe, Luc Glorieux en Pierre Mauroy.

De keuze voor de nieuwe ereburgers kwam er op voorstel van een speciaal daartoe aangeduide commissie. Het ereburgerschap van de stad Kortrijk wordt toegekend aan een ex-Kortrijkzaan die grote faam en aanzien heeft verworven of aan iemand die met zijn/haar bijzondere verdienste een internationale uitstraling heeft gegeven aan de stad Kortrijk. Na goedkeuring in de gemeenteraad werden op 20 maart 2006 tijdens een plechtigheid in de Kortrijkse Schouwburg vier nieuwe ereburgers gehuldigd.

Met de toekenning van het ereburgerschap wil de stad Kortrijk aantonen hoe dankbaar de Kortrijkse gemeenschap is voor de manier waarop Mia Doornaert, Guido van Gheluwe, Luc Glorieux en Pierre Mauroy hebben bijgedragen tot modern burgerschap. De huldiging zegt in de eerste plaats veel over de verdiensten van de ereburgers zelf. Het zegt echter ook iets over de wijze waarop Kortrijk naar zichzelf kijkt en hoe Kortrijk zich in de toekomst ziet. Het woord grens is wellicht het meest passend om de persoonlijkheid en de carrière van de vier ereburgers te koppelen aan het profiel en de ambities van de stad. De vier ereburgers hebben zich in hun carrière niet aan grenzen gestoord. Ze hebben tegen grenzen gevochten, ze hebben grenzen overschreden, ze hebben grenzen verlegd. En zo gaat van hun leven en werk een krachtig signaal uit voor het profiel van de stad Kortrijk.

Hoe kan jij ooit de titel van ereburger opstrijken?

Wil jij ooit het lijstje van ereburgers vervoegen? Neem dan onderstaande toekenningsvoorwaarden eens onder ogen.

 • je woont niet of niet meer in Kortrijk
 • je bent nog steeds alive and kicking
 • als gewezen burger van Kortrijk heb je een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling
  of
  je bent een persoon die door zijn bijzondere verdienste aan de stad Kortrijk een internationale uitstraling heeft gegeven.
 • de gemeenteraad van Kortrijk keurt het voorstel van jouw kandidatuur voor ‘ereburger van Kortrijk' goed

De gemeenteraad stelde deze voorwaarden op in zitting van 9 juni 2000.

Wie draagt namen naar voor?

Helaas kan je niet zomaar jezelf voordragen als kandidaat ereburger van de stad. Het voorstel voor toekenning kan uitgaan van één van volgende initiatiefnemers:

 • het college van burgemeester en schepenen
 • minstens 5 leden van de gemeenteraad
 • een erkende stedelijke adviesraad

Voor de toekenning van de titels wordt telkens een commissie opgericht. Die bestaat uit mensen die goed vertrouwd zijn met de stad, hoog aangeschreven zijn binnen hun vakgebied en een ruime blik op de stad en de regio hebben. In de commissie zetelen verschillende generaties. Daarenboven kenmerkt de groep zich door haar multidisciplinaire samenstelling. In de commissie die de vier nieuwe ereburgers voorstelde, waren negen personen vertegenwoordigd: Filip De Rynck, Philippe Vlerick, Jan Deleu, Boudewijn Delaere, Hilde Laga, Petra Santy, Piet Vanden Abeele, Piet Goddaer en Jan Vangheluwe.

Lijst ereburgers Kortrijk

In het verleden werd door de stad Kortrijk aan een aantal personen het ereburgerschap toegekend. Het lijstje telt inmiddels 25 namen:

 • 18 mei 1945 : de Engelse Officieren P.S. Curtis, O. Cambell-Jones, A.H. Willcocks en P.H. de L. Cazenove
 • 20 december 1959 : schrijver Stijn Streuvels
 • 25 april 1964 : rijksarchivaris Etienne Sabbe
 • 14 november 1964 : ambassadeur Remi Baert
 • 6 mei 1972 : eerste minister Gaston Eyskens, eerste minister Theo Lefevre, rector Rijsuniversiteit Gent Piet Vermeylen, rector Katholieke Universiteit Leuven Pieter De Somer
 • 19 december 1996 : schepper van stripheld Lucky Luke, Maurice De Bevere, alias Morris
 • 10 juni 2002 : urbanist Bernardo Secchi, Hugo Vandamme(manager), directeur Katho André Vannecke, musicus François Glorieux, actrice Chris Lomme, zwemster Brigitte Becue, directeur-generaal Centrum van gelijke kansen en voor racismebestrijding Johan Leman, professor-emeritus Luc Huyse
 • 20 maart 2006: journaliste Mia Doornaert,  oprichter Orde van den Prince Guido van Gheluwe, organisator beurzen Luc Glorieux, voormalig premier van Frankrijk en bezieler  metropoolvorming Rijsel Pierre Mauroy