Transitiepremie

Van niet-werkende werkzoekende naar zelfstandige

De transitiepremie is een ondersteunende premie voor niet-werkende werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak opstarten. Als zij zelfstandige in hoofdberoep worden, verliezen ze hun werkloosheidsuitkering. Met de premie kunnen ze het verlies van die uitkering gedurende 2 jaar opvangen.

Op die manier wil de Vlaamse overheid werkzoekenden stimuleren om ondernemer te worden.

Tijdelijke uitbreiding naar alle leeftijden

Op 12 februari 2021 gaf de Vlaamse regering haar tweede principiële goedkeuring aan een tijdelijke verruiming van de transitiepremie. De transitiepremie zou tussen 1 april 2021 en 31 maart 2022 aangevraagd kunnen worden door alle werkzoekenden, zonder bijkomende leeftijdsvoorwaarden. De premie zal gedurende deze periode gehalveerd worden ten opzichte van het oorspronkelijk voorziene bedrag: ondernemers zullen in totaal recht hebben op 7.800 euro. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Transitiepremie aanvragen