Tijdelijke terrasconstructies

Tijdelijke terrasconstructie

Meer dan andere jaren willen horecaondernemers een tijdelijke terrasconstructie bouwen.

Restaurants en cafés kijken uit om opnieuw hun klanten zo veel mogelijk en veilig te blijven ontvangen, ook bij slecht weer, en zoeken daarom naar creatieve oplossingen in de vorm van overdekte terrassen.

Omdat niet alle horecazaken ervaring hebben met het aanvragen van dergelijke constructies, goten we de belangrijkste regels in een charter. Daarnaast zijn nog een aantal veiligheidsregels die je in acht moet nemen.

Voldoen de plannen en ideeën rond de tijdelijke terrasconstructie aan deze richtlijnen, dan kan deze aangevraagd worden bij de stad. Slechts na goedkeuring van de plannen kan er begonnen worden met de opbouw van het terras.

Tijdelijke terrasconstructies zijn bij wet vrijgesteld van een omgevingsvergunning voor maximaal 4 periodes van 30 dagen per kalenderjaar.

UPDATE dd 12mrt2021
Vlaams Minister Demir heeft een voorstel ingediend en een verlenging van de vrijstelling van vergunning gevraagd tot eind maart 2022.
De Vlaamse Regering heeft zich hier ondertussen al positief over uitgelaten. Nu wordt nog het advies van de Raad van State ingewonnen. Indien deze positief adviseert, treedt het besluit in werking. We kijken uit naar een definitieve bevestiging van dit wetsvoorstel en gaan dit op deze pagina publiceren.

Indien dit positief gevolg
krijgt, en je hebt reeds toestemming gekregen van de stad voor je terrasconstructie, dan hoef je niets te doen en kan je je tijdelijke constructie laten staan tot en met 31/03/22. 

10 richtlijnen voor tijdelijke terrasconstructies - charter

Veiligheidsnormen en stedenbouwkundige bepalingen

De richtlijnen, maatregelen en wettelijke bepalingen moeten verplicht gevolgd worden. Deze zullen ook opgevraagd worden in aanloop van de bouw en regelmatig aan controle onderworpen zijn. 

Hieronder vind je nog een overzicht van de basis veiligheidsnormen waaraan een tijdelijke constructies moet voldoen alsook de stedenbouwkundige bepalingen. 

 • Overzicht van de basis veiligheidsnormen waaraan een tijdelijke constructie moet voldoen
 • De stedenbouwkundige bepalingen voor een tijdelijke terrasconstructie

Richtlijnen tijdelijke terrasconstructies

 

Aanvragen van een tijdelijke terrasconstructie

Voor het plaatsen of wijzigen van een tijdelijke vaste constructie kan je een terrasmachtiging aanvragen.

Tijdelijke “gesloten” terrasconstructies (bv. chalets, wanden met luifel, etc.) kunnen enkel toegestaan worden tijdens volgende periodes van het kalenderjaar: januari tot en met april en oktober tot en met december.

Vraag je terrasmachtiging aan

Vergeet zeker niet onderstaande elementen toe te voegen aan jouw aanvraag om uitstel van de dossierbehandeling te vermijden:

 • een tekening van de terraszone met een schets op het plein met : de in- en uitgangen aan de constructie, een intekening van tafels/stoelen/andere vast materiaal
 • een beschrijving van welke verwarming, welke verlichting, welke versiering
 • een berekening van hoeveel klanten je met alle coronamaatregelen kunt zetten (binnen + terrasconstructie die nu aangevraagd wordt) + hoeveel je er normaal kunt zetten (zonder corona). Als dit aantal hoger ligt, moeten jullie een nieuw brandinspectieverslag aanvragen bij Fluvia (brandweer) = dit is betalend
 • een keuringsbewijs van de eventuele verwarming
 • de toestemming van de eigenaar van het pand waar je eventueel voor staat met de constructie

Na goedkeuring kan je dan van start gaan met de opbouw van je tijdelijke terrasconstructie.

TIP: Zijn er andere horecazaken in de buurt? Check dan eens hoe zij het zien en creëer een leuke sfeer door de winterterrassen op elkaar af te stemmen. Waarom niet samenwerken? 

Je tijdelijke terrasconstructie is goedgekeurd. Wat nu?
 

 • Je kan je tijdelijke terrasconstructie plaatsen volgens de bepalingen die zijn opgenomen in deze goedkeuring op de gemachtigde terraszone volgens de goedgekeurde termijn cfr de wettelijke bepalingen. Je dient erop te waken dat deze constructie steeds veilig en toegankelijk is
 • Wat moet er zeker in jouw zaak aanwezig zijn?
  • de goedkeuring voor je tijdelijke terrasconstructie
  • de toestemming van de eigenaar van het pand waar je eventueel voor staan met de constructie
  • een overzicht van de gebruikte materialen (opbouw, meubelen, versiering) die een positieve brandklasse moeten hebben
  • pictogrammen die jullie in het gebouw voorzien voor nooduitgang, noodverlichting moet ook in de constructie aanwezig zijn
 • Valt er iets voor, wat niemand hoopt, en is dit niet in orde dan is de ondernemer aansprakelijk. De stad zal in de vergunning er op wijzen dat dit in orde moet zijn. Heb je over dit laatste vragen : brandpreventie@hvzfluvia.be of T 056 23 99 40
 • Zorg dat je tijdelijke terrasconstructie afgebouwd is tegen de uiterste datum van goedkeuring