Machtiging ambulante handel (leurkaart)

Voor het uitvoeren van een ambulante activiteit dien je over een machtiging (een leurkaart) te beschikken.

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent.

Aanvraag

Vóór je ambulante handel drijft, moet je over een machtiging beschikken. Je doet jouw aanvraag bij een erkend ondernemingsloket.

Verder verloop

Na ontvangst van de aanvraag en betaling zal een grondig onderzoek gebeuren van de aanvraag. De aanvrager zal ingelicht worden indien er binnen de 3 maand nog geen beslissing werd genomen tot machtiging of weigering (geheel of gedeeltelijk).

Extra informatie

Meer informatie over ambulante activiteiten vind je op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.