Corona ReCapremie

Heel wat ondernemingen hebben te lijden onder de maatregelen die genomen worden om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De stad werkte hiervoor een premiesysteem uit.

Specifiek voor de cafés en restaurants die bij de eerste aankondiging van  de maatregelen de deuren dienden te sluiten  voorziet de stad een Recapremie: een bijkomende Corona Hinderpremie van € 1.000 die overgemaakt wordt op het rekeningnummer van de aanvrager. De premie kan maar één keer toegekend worden per ondernemingsnummer én per adres.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ReCapremie, dien je te voldoen aan enkele voorwaarden:

 1. Je dient in aanmerking te komen voor de Corona Hinderpremie van de Vlaamse Overheid en levert hiervoor de kennisgeving af die je kreeg van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.
  Indien je actief was in bijberoep en je diende de deuren verplicht te sluiten waardoor je de Corona Compensatiepremie kreeg van de Vlaamse Overheid, kan je geen beroep doen op de ReCa- of Handelspremie, maar wel op de Eventpremie.
 2. De BTW of RSZ hoofdactiviteit van de onderneming dient een activiteit te zijn die valt onder de horecasector (lijst activiteiten: zie blokje 'Extra informatie' hieronder).  
 3. Je dient over een vestigingseenheidsnummer te beschikken dat actief en geregistreerd was vóór 13 maart 2020. Het adres van de vestiging dient geregistreerd te staan op het grondgebied van de stad Kortrijk.
 4. Je dient te beschikken over een indoor verbruikszaal van minstens 16 zitplaatsen, bij logiesverstrekkende bedrijven, dient deze zaal toegankelijk te zijn voor personen die niet in de accomodatie logeren. 
 5. Je mag nog geen bijkomende Coronapremie verkregen hebben via de stad, de premies zijn niet cumuleerbaar.
 6. Je mag geen PV gekregen hebben voor het overtreden van  de Coronamaatregelen.

 

Aanvragen

Een ReCapremie aanvragen, doe je vanaf 12 mei 2020 en vóór 30 juli 2020(*) via onderstaande knop "Aanvraag ReCapremie". We maken hiervoor gebruik van het burgerprofiel.

Je kan je via jouw premie-aanvraag ook meteen kandidaat stellen als erkende Kortrijkse leverancier zodat de Handelspremie en de Eventpremie, die voorzien zijn als injectiepremies ook in jouw zaak kunnen besteed worden. Meer info.

(*) Het college van burgemeester en schepenen besliste om voor te stellen aan de gemeenteraad om de uiterste indieningsdatum voor de ReCa- en Handelspremie te verschuiven naar 30 juli 2020. Wij ontvangen nog steeds aanvragen. Dossiers die na de initiële uiterste indieningsdatum (15 juni 2020) zullen maar definitief kunnen behandeld worden na goedkeuring van deze wijziging door de gemeenteraad. De wijziging wordt voorgelegd in de gemeenteraad van juli. Pas na goedkeuring van deze wijziging van het reglement door de gemeenteraad, kan het college de toekenningen van de premies bekrachtigen. 

Extra informatie

De activiteiten die vallen onder de horecasector zijn:

 • 55100: Hotels en dergelijke accomodatie
 • 55201: Jeugdherbergen en jeugdverbrlijfscentra
 • 55203: Gites, vakantiewoningen en -appartementen
 • 55204: Gastenkamers
 • 55209: Vakantieverblijven en andere accomodatie voor kort verblijf, n.e.g.
 • 56101: Eetgelegenheden met volledige bediening
 • 56102: Eetgelegenheden met beperkte bediening
 • 56290: Overige eetgelegenheden
 • 56301: Cafés en bars
 • 56302: Discotheken, dancings en dergelijke
 • 56309: Andere drinkgelegenheden