Corona Handelspremie

Deze premie kan niet meer aangevraagd worden.

Heel wat ondernemingen hebben te lijden onder de maatregelen die genomen worden om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De stad werkte hiervoor een premiesysteem uit.

Specifiek voor de handelszaken die deuren verplicht dienden te sluiten  voorziet de stad binnen de actie "Handelaars helpen handelaars" een Handelspremie: een bijkomende Corona Hinderpremie van € 500. Dit bedrag voorzien we onder de vorm van een injectiepremie: een digitale bon, die enkel kan besteed worden bij een erkende Kortrijkse leverancier. Deze bon zal geldig zijn vanaf 1 juni tem 1 oktober 20201.
De premie kan maar één keer toegekend worden per ondernemingsnummer én per adres.

1De geldigheidsduur werd verlengd. De digitale bon kan besteed worden tot en met 31 december 2020.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Handelspremie, dien je te voldoen aan enkele voorwaarden:

  1. Je dient in aanmerking te komen voor de Corona Hinderpremie van de Vlaamse Overheid en levert hiervoor de kennisgeving af die je kreeg van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.
    Indien je actief was in bijberoep en je diende de deuren verplicht te sluiten waardoor je de Corona Compensatiepremie kreeg van de Vlaamse Overheid, kan je geen beroep doen op de ReCa- of Handelspremie, maar wel op de Eventpremie.  
  2. Je dient over een vestigingseenheidsnummer te beschikken dat actief en geregistreerd was vóór 13 maart 2020. Het adres van de vestiging dient geregistreerd te staan op het grondgebied van de stad Kortrijk.
    Indien je een ambulante handelaar betreft, geldt de voorwaarde van vestiging niet, maar dient de maatschappelijke zetel van jouw onderneming geregistreerd te staan op het grondgebied van de stad Kortrijk én dien je houder te zijn van een abonnement op een Kortrijkse Markt.
  3. Je mag nog geen bijkomende Coronapremie verkregen hebben via de stad, de premies zijn niet cumuleerbaar.
  4. Je mag geen PV gekregen hebben voor het overtreden van  de Coronamaatregelen.

 

Aanvragen

Een Handelspremie aanvragen, doe je vanaf 12 mei 2020 en vóór 30 juli 2020 via onderstaande knop "Aanvraag Handelspremie". We maken hiervoor gebruik van het burgerprofiel.

Je kan je via jouw premie-aanvraag ook meteen kandidaat stellen als erkende Kortrijkse leverancier zodat de Handelspremie en de Eventpremie, die voorzien zijn als injectiepremies ook in jouw zaak kunnen besteed worden. Meer info.