Regelgeving rond seizoensarbeid aangepast - corona

Gepubliceerd op Woensdag 26 augustus 2020

Op 25 augustus paste de gouverneur van West-Vlaanderen de regelgeving rond seizoensarbeid aan. Seizoensarbeiders die uit een rode zone komen, zijn verplicht om zich te laten testen op het coronavirus. Bij seizoensarbeiders die uit een geel gebied komen, is de test sterk aanbevolen. Daarnaast mogen de seizoensarbeiders enkel werken in bubbels van 10. De bubbel van 10 personen geldt ook bij hun vervoer en huisvestiging. De registratie van de temperatuurmeting is dan weer weggevallen, omdat die in strijd was met de wet. Dit besluit wordt verlengd tot eind oktober 2020.

Je kan het volledig besluit hier terugvinden.

Om deze boodschap over te maken aan uw seizoensarbeiders, kan je onderstaande fiches en filmpjes gebruiken:

Corona in eenvoudige taal  

Fiches in verschillende talen