Organisatie van recepties en banketten met een professionele cateraar of traiteur

Gepubliceerd op Dinsdag 29 september 2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste om de regels voor de organisatie van gezeten recepties of banketten  aan te passen, deze regels gelden vanaf 1 oktober 2020

De regels verschillen naargelang het gaat over gezeten recepties of banketten al dan niet verzorgd door een professionele catering/traiteur:

Indien de receptie of het banket niet verzorgd worden door een professionele cateraar/traiteur

Recepties en banketten met privékarakter zonder catering/traiteur kunnen plaatsvinden voor maximum van 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen). Dit geldt voor etentjes onder vrienden, familie,…

Indien de receptie of het banket wel verzorgd worden door een professionele cateraar/traiteur

Voor gezeten recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur gelden geen beperkingen voor het aantal genodigden, zolang volgende horecaregels gevolgd worden:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven;
 • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Bovendien moeten de catering/traiteurszaken die gezeten recepties en banketten organiseren, verplicht te waken over:

 • het tijdig informeren van de klanten en werknemers over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
 • het ter beschikking stellen aan het personeel en de klanten van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien;
 • het nemen van de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • het zorgen voor een goede verluchting van de werkplaats;
 • het aanduiden en bekendmaken van een contactpersoon, zodat klanten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Zo kunnen bijvoorbeeld huwelijksrecepties, buurtfeesten, sponsordiners/spaghettiavonden, bedrijfsrecepties,… verzorgd worden door een professionele catering/traiteur. Recepties en banketten die georganiseerd worden in een restaurant of een hotel worden ook beschouwd als ‘verzorgd door professionele catering/traiteur onderneming’.

Daarentegen is het verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en is dansen op deze recepties en banketten in dit stadium nog steeds niet toegestaan, met uitzondering van huwelijksfeesten waar het enkel het pasgetrouwde koppel is toegestaan om een traditionele openingsdans uit te voeren.

Bovendien, wanneer gezeten banketten en recepties georganiseerd worden op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen via het evenementenloket vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid. Bijkomend mag er geen banket of receptie gehouden worden tussen één uur 's ochtends en zes uur 's ochtends.

De regels en sectorprotocollen voor de horeca dienen te worden nageleefd.

https://crisiscentrum.be/nl