Mondmaskerverplichting en nieuwe maatregelen voor horeca vanaf 25/07

Gepubliceerd op Donderdag 23 juli 2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigt een aantal nieuwe maatregelen aan naar aanleiding van de forse stijging van het aantal besmettingen in ons land. Vanaf zaterdag 25 juli wordt de mondmaskerplicht  uitgebreid en sluiten nachtwinkels voortaan om 22 uur. Stad Kortrijk besliste om een algemene mondmaskerplicht in te voeren op alle publiek toegankelijke plaatsen. Bovendien worden bubbels beperkt tot 10 personen.  

Nachtwinkels

Het sluitingsuur voor nachtwinkels wordt vervroegd van 01 uur naar 22 uur. 

 

Mondmaskers verplicht op publiek toegankelijke plaatsen

Stad Kortrijk voert in Kortrijk en deelgemeenten een algemene mondmaskerplicht in op alle publiek toegankelijke plaatsen. Deze maatregelen werden op vrijdag 24 juli beslist op een bijzonder college van burgemeester en schepenen en werden goedgekeurd door de provinciegouverneur en de Vlaamse gezondheidsinspectie.

De mondmaskerplicht geldt op het volledige grondgebied van Kortrijk en vanaf de leeftijd van 12 jaar op alle publiek toegankelijke plaatsen, behalve:

  • tijdens  verplaatsingen met de auto, moto(r), fiets of step
  • tijdens de beoefening van een sportactiviteit
  • tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen
  • voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk

In het winkel-wandelgebied zal de mondmasker maatregel strikt opgevolgd worden. Via 8 toegangspoorten zal het gebied toegankelijk zijn.  De stewards aan de toegangspoorten staan in directe communicatie met de bestaande coronapatrouilles van PZ Vlas. Bij probleemsituaties kunnen deze patrouilles meteen ingrijpen. 

winkel-wandelgebied
mondmasker

Mondmaskers verplicht voor horecaklanten

In horecazaken is vanaf zaterdag 25/07 een mondmasker voor iedereen verplicht, behalve wanneer klanten aan tafel zitten.  Daarnaast wordt registratie van klantengegevens (zoals e-mail en telefoonnummer) verplicht, om evt. na te gaan welke contacten er geweest zijn bij een besmetting. De ondernemer moet de gegevens na 14 dagen vernietigen en mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Horeca ondernemers krijgen ook een standaardformulier aangereikt door het crisiscentrum. 

Aanwezigheidsformulier horeca

Stad Kortrijk besliste ook om de bubbels te beperken tot 10 personen. Dat betekent dat tafels met maximum 10 personen mogelijk zijn. 

Het ministerieel besluit stelde eerder dat mensen en ondernemers die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, een boete riskeren.

Affiche ter verplichting van mondmaskers

Horecazaken of publiek toegankelijke plaatsen waar de verplichting van mondmaskers geldt, kan de mondmaskermaatregel uitgehangen worden via onderstaande affiche. 

Corona mondmasker Affiche A3