Let op voor frauduleuze mails van Doma Incasso

Gepubliceerd op Woensdag 11 januari 2023
phising

Momenteel worden er frauduleuze e-mails verstuurd vanuit naam van Doma Incasso, die zogezegd bedrijven aanschrijft in naam van stad Kortrijk

Hier zijn echter (cyber)criminelen aan het werk die proberen bedrijven en particulieren op te lichten, dus ga hier zeker niet op in.

De valse mails worden verzonden vanaf fixdebt.services@outlook.com of een variatie op dat adres. Noch Stad Kortrijk noch Doma Incasso hebben iets te maken met deze e-mails.

Heb je schade geleden door online oplichting of phishing? Dien dan altijd klacht in bij de politie. Stuur het bericht zeker ook naar verdacht@safeonweb.be