Let op voor frauduleuze mails van Agerant

Gepubliceerd op Maandag 24 april 2023
phising

Momenteel worden er frauduleuze e-mails verstuurd vanuit naam van Agerant, die zogezegd bedrijven aanschrijft in naam van stad Kortrijk. Het is een tweede gelijkaardige mailing dit jaar (eerder vanuit Doma Incasso).

Hier zijn echter (cyber)criminelen aan het werk die proberen bedrijven en particulieren op te lichten, dus ga hier zeker niet op in.

De valse mails worden opnieuw verzonden vanaf fixdebt.services@outlook.com of een variatie op dat adres. Noch Stad Kortrijk noch Agerant hebben iets te maken met deze e-mails.

Heb je schade geleden door online oplichting of phishing? Dien dan altijd klacht in bij de politie. Stuur het bericht zeker ook naar verdacht@safeonweb.be