Gelden de verstrengde maatregelen voor jouw horecazaak? Definitie restaurant verduidelijkt.

Gepubliceerd op vrijdag 09 oktober 2020

Het Overlegcomité besliste om vanaf 9 oktober 2020 strengere maatregelen te nemen die de vespreiding van COVID-19 moeten tegengaan:

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Daarnaast werd een COVID-19 commissaris aangeduid en wordt de COVID-19 barometer verder uitgewerkt.

Meer info

Verstrenging voor de Horeca - verduidelijking definitie restaurant

Het Ministrieel Besluit (MB) van 8 oktober 2020 geeft onder andere aan:

 • Dat er een maximum van 10 personen per tafel in de restaurants en een maximum van 4 personen per tafel in andere drankgelegenheden is toegestaan.
 • Dat restaurants en drankgelegenheden mogen geopend zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur en tot 1 uur voor restaurants en tot 23 uur voor de andere drankgelegenheden, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf dit sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot minstens 6 uur 's ochtends.

Het MB verduidelijkt verder welke uitbatingen onder de definitie van restaurant vallen: inrichtingen die behoren tot de horecasector en die beschikken over de FAVV-toelating 1.1 zijn restaurants. Via Foodweb kan je opzoeken welke uitbating over welk type registratie / toelating of erkenning beschikt.

Bijkomende duiding:

 • Restaurants moeten vooraleer ze starten met hun activiteit een FAVV-toelating aanvragen als ‘eetgelegenheid’ en de overeenkomstige affiche zichtbaar voor het publiek uithangen.
 • het onderscheid tussen drankgelegenheid en eetgelegenheid bij het FAVV is niet gebaseerd op de NACE-BEL codes die de FOD Economie hanteert.
 • een drankgelegenheid mag een beperkt assortiment van niet-dranken aanbieden; zodra ook andere voeding geserveerd wordt, is een toelating eetgelegenheid nodig. 

De sectorprotocollen binnen de Horeca blijven gelden.

Open veilig jouw horecazaak

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/