Beslissingen Overlegcomité - versoepelingen vanaf 1 september 2021

Gepubliceerd op Vrijdag 27 augustus 2021
01 september 2021
overlegcomité 01092021

Na het overlegcomité van 20 augustus 2021 werd nu ook het Ministerieel Besluit over de versoepelingen voor september 2021 gepubliceerd.

Zo zijn er geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt. Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden.

Vanaf 1 oktober kunnen ook nachtclubs en discotheken heropenen, op basis van verscherpte protocollen. Ook dansen in cafés is vanaf dan weer toegelaten.

Hieronder alvast meer details op vlak van economie. 
 

De bepalingen gaan in vanaf woensdag 1 september 2021:

Bij professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten worden volgende minimale regels nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

 • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimten, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden
 • de klanten en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof 
 • in de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1.200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1.200 ppm dient de inrichting onmiddellijk te wordne gesloten.
 • dansfeesten zijn tot en met 30 september 2021 enkel toegelaten in het kader van private bijeenkomsten, massa-evenementen en bepaalde kleinere evenementen

Deze zaken worden nageleefd bij alle horeca-activiteiten, behalve bij dienstverlening aan huis en private bijeenkomsten.

Private bijeenkomsten:

 • zijn bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen
 • mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 200 personen tot en met 30 september en van 500 personen vanaf 1 oktober 2021
 • mogen buiten georganiseerd worden voor een maximum van 400 personen tot en met 30 september 2021 en van 750 personen vanaf 1 oktober 2021
 • afstandsregel van 1,5 meter geldt hier niet meer
 • mondmaskerplicht is hier afgeschaft, behalve voor wat betreft het personeel

Discotheken en dancings:

 • zijn gesloten voor het publiek tot en met 30 september 2021, behalve voor wat betreft de organisatie van de activiteiten die toegelaten zijn overeenkomstig dit besluit

Nachtwinkels:

 • sluitingsuur om 1 uur ’s nachts wordt opgeheven

Het aantal mensen die tegelijkertijd binnen in huis of in een toeristisch logies ontvangen mogen worden, is niet langer beperkt.

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op o.a. de volgende plaatsen:

 • conferentiezalen
 • winkels en winkelcentra
 • inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend, voor wat betreft het personeel
 • inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend, voor wat betreft de klanten, tenzij gedurende het eten, drinken, aan tafel zitten of aan de bar zitten. Met uitzondering van private bijeenkomsten
 • tijdens handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • de markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante-en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen. 
 • winkelstraten, de markten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

Dit Ministerieel Besluit geldt in principe tot en met 31 oktober 2021.

FAQ Corona

Gids voor de horeca

Gids voor de heropening van de handel