Actieplan Veilig winkelen in Kortrijk

Gepubliceerd op Dinsdag 05 mei 2020

Stad Kortrijk, de veiligheidsdiensten en Unizo werkten een plan uit om het winkelen vanaf 11 mei veilig te laten verlopen. Belangrijkste punten en nieuwigheden:

 • oprichting van een taskforce
 • 8 toegangspoorten in het winkelwandelgebied
 • wachtzones voor winkels, looplijnen op straat en afstandsbollen
 • communicatiecampagne voor handelaar en consument
 • cameranetwerk inschakelen
 • politiepatrouilles

Let wel: dit plan is nog onderhevig aan mogelijke wijzigingen of aanvullingen vanuit de Veiligheidsraad van woensdag 06/05.

sociald

1. Inleiding

De Nationale Veiligheidsraad van 24 april bracht duidelijkheid wat betreft de heropstart van de detailhandel. Vanaf 11 mei mogen alle winkels hun deuren opnieuw openen. Dit is een moment waar iedereen naar uitkijkt, zowel handelaars als consumenten. Het is belangrijk dat deze heropstart in goede banen wordt geleid. Bij gebrek aan duidelijke richtlijnen van de federale overheid is het de taak van het stadsbestuur om te bepalen hoe deze heropstart zal gebeuren. De handelaars kijken naar de stad om hen te helpen en te begeleiden in de heropstart. Ze hebben veel vragen en willen graag duidelijkheid. Concreet dienen volgende vragen beantwoord te worden:

 • Aan welke richtlijnen moeten handelaars zich houden?
 • Welke maatregelen nemen handelaars best ter bescherming van zichzelf, hun personeel en klanten?
 • Aan welke richtlijnen moeten klanten zich houden tijdens het shoppen?
 • Hoe kan de publieke ruimte veilig worden ingericht om social distancing te waarborgen en de kans op besmetting te minimaliseren?

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen, werd een taskforce opgericht. Deze taskforce bestaat uit de volgende mensen en diensten:

 • Schepen van economie
 • Noodplanningsambtenaar
 • PZ Vlas
 • Mobiliteit
 • Parko
 • Economie
 • Communicatie & Stadsmarketing
 • Kabinet van burgemeester

Deze taskforce stelt een actieplan op om de heropstart van de handel in Kortrijk in goede banen te leiden. Dit plan wordt na goedkeuring door het CBS door hen uitgevoerd, gaandeweg geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. De taskforce zal samen met het communicatieteam instaan voor een efficiënte en brede communicatiecampagne die informeert en sensibiliseert. Elke avond om 18u komt deze taskforce samen en stuurt bij waar nodig.

2. Winkelwandelgebied

Het spreekt voor zich dat er voornamelijk gefocust wordt op het winkelwandelgebied van de binnenstad. Hier bevindt zich de overgrote meerderheid van de retailers en hier wordt ook het grootste aantal shoppers verwacht. We proberen een evenwicht te vinden waarbij we maximaal de gezondheid van iedereen kunnen garanderen en waarbij we het winkel-wandelgebied toegankelijk maken voor iedereen zodat de Kortrijkse handelaars opnieuw hun commerce kunnen doen draaien. Andere commerciële plekken in de stad (Overleie, Doorniksewijk, Pottelberg, deelgemeenten, …) krijgen uiteraard ook alle ondersteuning en communicatiemiddelen ter beschikking.

De taskforce stelt voor om de volgende maatregelen te nemen in het winkelwandelgebied:

Toegangspoorten tot het winkelwandelgebied

Er zijn 8 verschillende toegangen tot het winkelwandelgebied. Deze worden aangeduid op het kaartje hieronder. Bij elke toegang worden er nadars (en waar mogelijk een stadstent) gezet om de ingang tot het gebied te onderscheiden van de uitgang. Op die manier creëren we logische looplijnen in het winkelwandelgebied waarbij we 2 looprichtingen realiseren zodat mensen niet kriskras door elkaar lopen.

coronaplan

Aan elke toegangspoort komt een boodschap met de richtlijnen voor dit gebied op een grote en duidelijke drager. Ook is het mogelijk om de handen te ontsmetten met handgel die steeds beschikbaar zal zijn aan iedere toegangspoort. Deze toegangen worden bemand door stewards die de mensen wat meer uitleg kunnen geven over de geldende richtlijnen en een oogje in het zeil houden. Als we zien dat de regels worden gerespecteerd kunnen we de aanwezigheid van stewards gaandeweg verminderen, zeker tijdens de minder drukke dagen (i.e. weekdagen en minder goed weer). 

K in Kortrijk heeft 4 ingangen: de Sionstraat, de Veemarkt, Sint-Jansstraat en de parking onder de K. K in Kortrijk neemt zelf heel wat maatregelen en heeft ondertussen ook al een plan uitgewerkt. Als stewards wordt voorgesteld om beroep te doen op de stadswachten, mensen van Parko en vrijwilligers.

Controle & handhaving

De stewards aan de toegangspoorten staan in directe communicatie met de bestaande coronapatrouilles van PZ Vlas. De aanwezigheid van 1 (weekdagen) à 2 (weekend) patrouilles in het winkelwandelgebied is aangewezen. Bij probleemsituaties kunnen deze patrouilles meteen ingrijpen. Het is belangrijk dat de politie zichtbaar aanwezig is in het winkelwandelgebied om ieders veiligheid te kunnen garanderen. Bovendien zal de politie op constante basis het uitgebreide cameranetwerk gebruiken om alles te monitoren en te begeleiden.

Via de camera’s zal er ook steeds gemonitord worden hoeveel volk er in de straten aanwezig is. Handelaars en passanten die een probleemsituatie te melden hebben, kunnen zoals steeds terecht op het nummer 1701 van PZ Vlas.

Wachtzones

Elke winkel die opent zal voorzien worden van één of twee nadars (afhankelijk van de grootte van het pand) die op anderhalve meter van de gevel in de looprichting van de straat worden geplaatst. In deze zone worden stickers op de grond aangebracht die de wachtenden erop wijzen 1.5m afstand te houden van elkaar.

De nadars zullen zo geplaatst worden dat bezoekers bij het betreden van het winkelwandelgebied een duidelijk onderscheid zien tussen de wachtzones en de loopzones. Ook de straten die niet in het winkelwandelgebied liggen, maar wel in de nabije omtrek zullen voorzien worden van de stickers die vragen aan de mensen om hun afstand te bewaren.

wachtzones
loopzones

Loopzones

De zone in het midden van de straat, tussen de nadars van de wachtzones is de loopzone. Elke straat werd individueel bekeken en gemeten. Het grootste deel van de straten laat voldoende ruimte voor wandelverkeer in beide richtingen. Looplijnen zullen gescheiden worden door het aanbrengen van grote stickers in de vorm van een pijl. Deze worden in het hele gebied in beide richtingen aangebracht met een afstand van 15 meter van elkaar. In de straten die niet breed genoeg zijn om wachtzones en een loopzone te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld de Grijze-Zustersstraat, zullen we het verkeer toelaten in beide richtingen. Ook in deze straten worden stickers aangebracht om de mensen op de social distancing-regels te wijzen.

Het invoeren van éénrichtingsverkeer werd overwogen en bestudeerd maar bemoeilijkt de communicatie naar de bezoekers toe en kan een stroom veroorzaken die de andere straten net onder druk zouden zetten.

Een aantal straten zoals de Korte Steenstraat (belangrijke ontsluiting richting Grote Markt) en de Doorniksestraat tussen Vlasmarkt en Grote Markt die aan de smalle kant zijn, worden extra opgevolgd. Als blijkt dat er zich in deze straten problemen manifesteren dan kunnen we de Doorniksestraat afbakenen met nadars en extra ruimte voorzien.

Fietsers

Fietsers worden niet geweerd maar dienen de circulatie en de huidige regels te volgen in het winkelwandelgebied. Ze steken wandelaars niet voorbij en stappen af indien het te druk is in de straten. De stewards zullen hen er op wijzen. Een verbod voor fietsers kan overwogen worden indien vastgesteld wordt dat fietsers problemen opleveren. We kiezen ervoor om dit in eerste instantie niet te doen.

Parking

De parkings die het meest gebruikt worden door de bezoekers van het winkelwandelgebied zijn de volgende parkings: Veemarkt, K in Kortrijk, Houtmarkt en Schouwburg. Er zullen affiches worden uitgehangen in alle ondergrondse parkings om duidelijk te maken dat social distancing ook in de parkings gerespecteerd moet worden. Er wordt gevraagd zoveel mogelijk de trappen te gebruiken en de lift alleen te nemen met andere mensen indien een afstand van 1.5m kan bewaard worden.

Indien de stewards of de politiepatrouilles actief in het winkelwandelgebied merken dat er teveel volk aanwezig is om de veiligheid te kunnen garanderen, kan Parko de parkings signaleren als volzet waardoor de instroom van bezoekers wordt beperkt. Stad Kortrijk zal het handhavingsbeleid voor parkeren terug opstarten op maandag 11 mei. Er zal een gedoogperiode met flyers van minstens één week gelden. Die periode kan verlengd worden indien nodig. We doen dit omdat we niet wensen dat mensen voor verrassingen komen te staan. Het gedoogbeleid geldt uiteraard niet voor het fout parkeren op voetpaden, fietspaden en dergelijke meer.

 

3. Richtlijnen voor de handelaars

Op de site van Onderneem in Kortrijk (OIK) kunnen handelaars tips en tricks vinden die hen helpen hun zaak opnieuw op te starten op een veilige manier. Zowel voor henzelf, als voor hun personeel en klanten. Deze informatie zal ook via de andere stadskanalen verspreid worden om maximaal bereik te hebben. Ook zal er een whatsappgroep gevormd worden waar handelaars van het winkelwandelgebied terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen. Op deze manier staat de taskforce via de mensen van team Economie in nauw contact met deze handelaars.

Hierbij vind je een overzicht van de 10 maatregelen die we alle handelaars aanraden om hun winkel coronaproof te openen. Er zal een instructiefilmpje worden gemaakt voor ondernemers om deze richtlijnen duidelijk uit te leggen aan hen.

10 tips om coronaproof te openen

4. Richtlijnen voor de consumenten

Door middel van een uitgebreide communicatiecampagne zal de stad alle bezoekers informeren en sensibiliseren. Er zal een filmpje gemaakt worden waarin de burgemeester het goede voorbeeld toont hoe zich te gedragen in het winkelwandelgebied. We rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel en de burgerzin van alle mensen om de geldende maatregelen te respecteren. Aan alle toegangspoorten van het winkelwandelgebied worden affiches voorzien die de maatregelen nog eens oplijsten. Ook de stewards zijn steeds aanwezig om mensen erop te wijzen deze maatregelen te respecteren.

 • Bewaar ten allen tijde 1.5m afstand
 • Functioneel shoppen is de boodschap
 • Kom alleen
 • Plan je bezoek
 • Volg de aangeduide flow en wandelparcours
 • Fietsers stappen af indien het te druk is
 • Respecteer de stads- en politiemedewerkers die ifv de veiligheid bezoekers aanspreken
 • Respecteer de inspanningen en de maatregelen die elke winkelier getroffen heeft ook al kunnen die verschillen van winkel tot winkel

De stad en politie volgen de situatie in het winkelwandelgebied nauw op. De genomen maatregelen kunnen verstrengd worden als de mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen.

 

5. Mensen en middelen

Personeel

 • Inschatting is 12 stewards voor drukke dagen en in het begin: 2 aan de belangrijkste ingangen, 1 voor de andere.
 • Politie: 1 à 2 patrouilles, afhankelijk van de drukte.
 • Facility: voldoende personeel beschikbaar op 07 en 08/05 voor plaatsen van nadars in coördinatie met plaatsmeesters economie & evenementen
   

Middelen

 • Nadars : 326 +/

  • Toegangspoorten : 8 x 2 = 16
  • Winkels : 310
 • Stickers afstandsbollen -> 2000
 • Stickers looplijn -> 1000
  • Grote pijlen om de 15 meter.
 • Affiches -> 200
  • 8 toegangspoorten + liften in de ondergrondse parking
  • Voor de toegangspoorten wordt een A-drager voorzien door communicatie & stadsmarketing
 • Desinfecterende gel
  • Per toegangspoort 2 bussen voorzien op goeie hoogte. Berekening van verbruik en bestelling van materiaal via aankoopdienst die ervaring en contacten heeft. Bekijken dat de voorraad dagelijks aangevuld wordt.