In aantocht: uitzonderlijke verlenging van de tijdelijke terrasconstructies t.e.m. maart 2022

Gepubliceerd op Woensdag 10 maart 2021
Foto terrasconstructie

Goed nieuws! Onder voorbehoud van advies van de Raad van State, ziet het ernaar uit dat de tijdelijke winterterrasconstructies uitzonderlijk gaan kunnen blijven staan tot en met maart volgend jaar, 2022, zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. 

Charter tijdelijke terrasconstructies

Vorig jaar werd een Kortrijks horecacharter in het leven geroepen voor de tijdelijke winterterrassen met bijhorende constructies. Meer info over dit charter inclusief de lokale voorwaarden vind je hier

Hiervoor maakten we vanuit de stad handig gebruik van een mogelijke vrijstelling van omgevingsvergunning voor terrasconstructies. Zo konden veilige terrasconstructies voor max. 4 periodes van 30 dagen per kalenderjaar aangevraagd worden, zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning voor was vereist, rekening houdende met de lokale voorwaarden zoals opgenomen in het charter. Maar op 2 november 2021 ging de 2e lockdown in en bleven de terrasconstructies helaas leeg. 

Verlenging vrijstellingsregel

Stad Kortrijk heeft, net zoals een aantal andere steden alsook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, recentelijk contact opgenomen met de bevoegde Vlaams minister Demir en gevraagd om deze vrijstellingsregel uitzonderlijk te verlengen. De minister heeft hierop volgend een voorstel ingediend en een verlening van deze vrijstelling gevraagd tot eind maart 2022. De Vlaamse Regering heeft op 26 februari positief beslist. Nu wordt nog het advies van de Raad van State ingewonnen. Indien deze positief adviseert, treedt het besluit in werking 10 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Onder voorbehoud dus van dit advies en publicatie, ziet het ernaar uit dat de tijdelijke winterterrasconstructies uitzonderlijk gaan kunnen blijven staan tot en met maart volgend jaar, 2022, zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. We onderstrepen wel dat dit een uitzonderingsregeling is; daarna vallen we terug op de normale werking.

Terrasconstructies waarvoor een omgevingsvergunning is afgeleverd, kunnen ook na maart 2022 blijven staan. Meer info over de omgevingsvergunning, vind je hier
 

Inhoud besluit

“Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig om al dan niet gesloten of overdekte terrassen of terrasconstructies te plaatsen bij bestaande, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte horecazaken als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1° de terrasconstructie wordt volledig geplaatst binnen een straal van dertig meter van het hoofdgebouw van de horecazaak;

2° er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van de terrasconstructie zelf en de strikt noodzakelijke toegang tot de terrasconstructie;

3° de plaatsing gaat niet gepaard met:

       a) een ontbossing;

       b) een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen;

       c) een aanmerkelijke reliëfwijziging;

       d) een wijziging van waterlichamen.

De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, geldt tot en met 31 maart 2022.

De terrasconstructie en de strikt noodzakelijke toegang ertoe worden vóór 1 mei 2022 verwijderd, tenzij de plaatsing inmiddels vergund is of rechtsgeldig beroep gedaan wordt op een andere bepaling van dit besluit.”

Besluit Vlaamse regering 26 feb 2021

Bijhorende nota aan de Vlaamse regering