Handel en diensten

In de kijker

Handelscomités

In onze stad zijn heel wat handelskernen waar handelscomités actief zijn.

Vergunningen en toelatingen

Nacht- en belwinkels, club-vzw's

Specifieke vergunning voor nacht- en belwinkel en club-vzw's.

Taxivergunning

Wil je een taxidienst exploiteren in Kortrijk?

Vergunning op de handelsvestigingen

Specifieke vergunning voor detailhandelszaken vanaf 400 m² verkoopsoppervlakte.

FAVV

Bij verkoop van voeding heb je een toelating of erkenning nodig van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Openingsuren - sluitingsuren

Wanneer mag ik mijn winkel openen?

Wekelijkse rustdag

Mag ik openen op zondag?

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag 2017

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag 2017.

Ruimte & ondersteuning

Ruimte voor ondernemers

Heel wat ondernemingen zijn op zoek naar ruimte om hun bedrijf op te starten of te laten groeien.

Ondersteuning voor ondernemers

Ondernemers verdienen ondersteuning: landbouwers krijgen te maken met uitzonderlijke weersomstandigheden, handelaars hebb