Aanvraagformulier aanmoedigingspremie inzaaien groenbemesters

Via onderstaand formulier kan je als landbouwer voor je gronden die je bewerkt op het grondgebied van stad Kortrijk en deelgemeenten de aanmoedigingspremie voor het inzaaien van groenbemesters aanvragen. 

De premie bedraagt 24,79 per ha, je kan de premie aanvragen voor maximaal 1/5 (20%) van jouw cultuurgronden die gelegen zijn op het grondgebied van Kortrijk.

Opgelet: je kan jouw aanvraag indienen tot en met 31 januari.

  • Huidige Gegevens aanvrager
  • Gegevens landbouwbedrijf
  • Aanvraag
  • Einde