Erkenning als Kortrijkse leverancier

Installatie en gebruik bonnensysteem injectiepremies

Deze erkenning kan niet meer aangevraagd worden.

Heel wat ondernemingen hebben te lijden onder de maatregelen die genomen worden om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De stad werkte hiervoor een premiesysteem uit. De premies voor de handelszaken die verplicht dienden te sluiten en de premie voor de eventsector voorzien we binnen de actie "Handelaars voor handelaars" onder de vorm van een injectiepremie. Deze premies worden toegekend onder de vorm van een digitale bon, te besteden bij erkende Kortrijkse leveranciers. Als leverancier heb je geen specifieke hardware nodig om bonnen te kunnen aanvaarde en ontwaarden, dit verloopt via een online applicatie dat je kan gebruiken via een computer of smartphone. De digitale bonnen bonnen zullen geldig zijn vanaf 1 juni tem 1 oktober 2020.

Als je met jouw onderneming zelf in aanmerking komt voor een bijkomende premie vanuit de stad, kan je jouw erkenning als Kortrijks leverancier aanvragen via jouw premie-aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarde om een erkenning te verkrijgen is dat je vóór 13 maart 2020 beschikte over een actief ondernemingsnummer, waarbij het adres van de maatschappelijke zetel of het adres van minstens één vestiging geregistreerd stond op het grondgebied van de stad Kortrijk

Voor het beheer van deze injectiepremies, zet de stad een systeem op van digitale waardebonnen. Je dient je akkoord te verklaren dat de ingestuurde gegevens overgemaakt worden aan de dienstenleverancier van het systeem, Unigift bvba (ondernemingsnummer 0672.907.707).

Hoe sneller je jouw zaak aanmeldt, hoe sneller de bonnen ook bij jou kunnen gebruikt worden.

Aanvragen

Een erkenning als Kortrijkse leverancier aanvragen, doe je vanaf 12 mei 2020 en vóór 30 juli 2020 via onderstaande knop "Erkenning aanvragen". We maken hiervoor gebruik van het burgerprofiel.

Hoe werkt dit systeem

Hoe dit systeem precies werkt ontdek je in het document "Installatie en gebruik bonnensysteem injectiepremies".