Afwijkingen op de wekelijkse rustdag 2019

Voor alle handelaars en ambachtslieden van de stad en de deelgemeenten gelden de regels in verband met de wekelijkse rustdag en de openingsuren (wet van 10 november 2006). Handelaars en ambachtslieden die gelegen zijn binnen de R36 kunnen dankzij de erkenning als toeristisch centrum afwijken van deze wetgeving. In toepassing van deze wet kan het college van burgemeester en schepenen jaarlijks 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan.

Voor het bepalen van de afwijkingen op de wekelijkse rustdag is er overleg tussen de schepen van economie en de verschillende middenstandsverenigingen via het handelsoverleg.

Het college van burgemeester en schepenen legde onderstaande afwijkingen op de wekelijkse rustdag vast in zitting van 17 december 2018 (punt 7).

Overzicht afwijkingen wekelijkse rustdag 2019 (pdf)

Afwijkingen wekelijkse rustdag Kortrijk 2019

Dit zijn periodes waarin handelaars hun wekelijkse rustdag niet hoeven te respecteren. Dit houdt echter niet in dat de winkels in die periode op zondag open zijn. 
Volgens de wet is voor bepaalde taken van handel en ambacht een wekelijkse rustdag verplicht. De wekelijkse rustdag is in principe op zondag. De handelaar is echter vrij om een andere dag te kiezen. De handelaar dient dit wel op een duidelijke manier kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een vermelding aan de deur van de handelszaak. Indien de wekelijkse rustdag een andere dag is dan de zondag, dient de gekozen dag minimaal 6 maand behouden te blijven.

rest