Onderhoud Trage Wegen

Ook aan de Trage Wegen, dit zijn wegen voor fietsers en wandelaar, voeren we onderhoudswerken uit. Afhankelijke van het type Trage Weg voeren we een ander soort onderhoud uit.

Bij functionele Trage Wegen zorgen we voor vlot en veilig  fietsverkeer. Deze Trage wegen voorzien we van beton.

Bij recreatieve Trage wegen zorgen we vooral voor het comfort van de wandelaar en de fietser. Deze Trage Wegen voorzien we meestal van een halfverharding zoals dolomiet, porfier, ecologische gebonden halfverhardingen bestaande uit natuursteengranulaten en dergelijke.

Team Publieke Ruimte staat in voor het onderhoud en de heraanleg van de Trage Wegen.

Opmerkingen of suggesties over fietspaden of Trage Wegen kan je melden via 1777.

Recente realisaties

  • 2017 : renovatie Deken Debopad in Marke 
  • 2018 :  heraanleg Bosvinkenpad (tussen Lampestraat en Foreststraat) in Aalbeke
  • 2020 : heraanleg Kapellepad (tussen St-Anne en Bosstraat)  in Kortrijk 

Op de planning

In 2022  voorzien we de heraanleg van:

  •  het Ooievaarspad tussen het Ooievaarsnest en de Doornikserijksweg in Bellegem;
  • de Dottenijseweg tussen de Molentjesstraat en de Hoogplaatsstraat in Kooigem.