Open Monumentendag in Kortrijk

11 september 2022

Op 11 september 2022, de tweede zondag van september, is het Open Monumentendag, het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen, hét feest van het onroerend erfgoed. Meer dan 500 monumenten zetten de deuren wagenwijd open. Ook in Kortrijk ben je op heel wat locaties van harte welkom. Thema dit jaar is duurzaamheid, een actueel en hip thema waarrond de laatste tijd veel te doen is binnen de erfgoedsector. Alle activiteiten zijn gratis en staan gepland van 10 tot 18 uur. Meer info: Dienst Toerisme, Begijnhofstraat 2, 8500 Kortrijk.

Museale beleving in historische kerk

Museale beleving in historische kerk

Recent kreeg de Onze-Lieve-Vrouwekerk een nevenbestemming als museale presentatie ‘1302. Opstand, Slag, Keerpunt.’

Via vooral multimediale technieken wordt het verhaal van het graafschap Vlaanderen, de opstand in 1302 en de beeldvorming hieromtrent getoond. Uitdaging daarbij was de uitzonderlijke erfgoedwaarde van de kerk en in het bijzonder de Gravenkapel te respecteren.

Tegelijk laat een nieuwe bezoekersgids je kennis maken met het verleden en de schatten van deze unieke locatie. 

Waar? Onze-Lieve-Vrouwekerk, Deken Zegerplein z/n, 8500 Kortrijk 

Parochiekerk wordt kunsttempel

Parochiekerk wordt kunsttempel

De Sint-Rochuskerk onderging onlangs een ware metamorfose. De kerk kwam in handen van een kunstminnende familie. Het gebouw is niet beschermd maar de afspraak bij verkoop was om de authenticiteit van de neogotische kerk uit 1870 te behouden.

Het interieur is helemaal herschilderd. Heel wat slecht plakwerk is van de muren weggehaald. Bij analyse vond men tot zes verfsoorten boven elkaar. Een gespecialiseerde ploeg van acht mensen is gedurende drie maanden in de weer geweest. De verf is speciaal ontwikkeld voor deze kerk. Het resultaat is spectaculair.

De verwijdering van nogal wat kerkmeubilair laat de ruimte nog beter tot zijn recht komen. De behouden historische relicten zijn sereen en smaakvol gedoseerd.

Sint-Rochus Art biedt ruimte aan tentoonstellingen en culturele activiteiten. 

Onder meer volgende kunstenaars komen aan bod: Tezz Kamoen, Antoine Carbonne, Jean-Michel, Ronny Aryn, Ghislain Dewilde. Daarnaast zullen ook werken te zien zijn van Delphine de Saxenburg-Coburg (Delphine Boël).

Waar? Sint-Rochuskerk, Doorniksewijk 85, 8500 Kortrijk

Een kapel voor creatieve zielen

Een kapel voor creatieve zielen

In 1903 werd een kapel voor de congregatie van Sint-Rochus gebouwd in de Wolvenstraat. Architect was Jules Carette, die de kapel in neogotische stijl ontwierp.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de kapel als patronaat ingericht voor de “jongelingenkring” die er vanaf 1925 actief was. Er werd toen een verdieping aangebracht. Bijkomende patronaatsgebouwen boden onderdak aan diverse parochiale activiteiten. Vanaf de jaren 1960 was er het Chirolokaal.

Tegenwoordig is er een tijdelijke invulling als LOF, een ruimte waar creatieve zielen in de spotlights gezet worden. 

Waar? LOF (kapel Wolvenstraat), Wolvenstraat, 8500 Kortrijk

Nieuw leven in landschapstuin en koetshuis

Nieuw leven in landschapstuin en koetshuis

Van het empire landhuis, gelegen achter Doorniksewijk nummer 146, is helaas niet veel meer te zien. De achtergevel werd illegaal gesloopt in 1985. De tuin in Engelse landschapstijl is bewaard en wordt omgevormd tot stadspark. De koetshuizen in neo-Vlaamse renaissancestijl naar ontwerp van Leopold De Geyne zijn eveneens bewaard en hebben momenteel een tijdelijke invulling als toonplek voor creatief design. In de tuin zijn een tuinpaviljoen (gloriette) en uitkijktorentje (mirador) bewaard. 

Waar? Het Koetshuis, Doorniksewijk 146, 8500 Kortrijk

Kazerne wordt deelfabriek

Kazerne wordt deelfabriek

Deze site in de Rijkswachtstraat heeft gedurende jaren de brandweer van de stad Kortrijk gehuisvest. Het utilitaire gebouw werd opgetrokken in 1940 naar een ontwerp van W. Dutoit, P.A. Pauwels en W. Van Spranghe.

De transformatie van brandweerkazerne tot deelfabriek vertrouwt sterk op de kwaliteiten van het bestaande gebouw dat een genereuze en dienende architectuur aanreikt. De site zal sterk inzetten op ontmoetingen tussen verschillende gebruikers en de buurt. Een site waar delen, ruilen, herstellen, … gestimuleerd wordt, waar verschillende burgerinitiatieven elkaar vinden en versterken.

De site is niet af maar je krijgt een idee van de inrichting. Een unieke preview! 

Naast de toren als baken, is de opengewerkte boog het gezicht naar de directe buurt. Vanaf de centrale hal met een onthaalfunctie, zal je via tuinkamers het centrale binnenplein bereiken. De site wordt integraal toegankelijk en fossielvrij gemaakt.

Kortom, ontdek alles over de herontwikkeling en herbestemming van de voormalige brandweerkazerne tot een nieuwe Deelfabriek.

Waar? Oude brandweerkazerne, Rijkswachtstraat 3, 8500 Kortrijk

Een geheime tip: verleden, heden en toekomst van een zorgsite

Een geheime tip: verleden, heden en toekomst van een zorgsite

Door de Leiewerken ontstond een nieuw stukje Buda-eiland, de zogenaamde Buda-tip, recent als park ingericht en opengesteld. Het verdwijnen van de kliniek op de Reepkaai biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Daartoe is een masterplan in de maak. Nieuwe paden laten toe het historische Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te herontdekken. Dit waardevolle complex zal na herbestemming een centrale rol krijgen in de omgeving. Maar ook andere erfgoedplekken zijn verborgen in dit stadsdeel.

Onder begeleiding van een gids gaan we op verkenning en lichten we een tip op van geschiedenis en toekomstplannen. Er is een rondleiding om de 20 minuten, van 10 tot 12 en van  13 tot 17.20 uur, (m.a.w. laatste rondleiding start om 17.20 uur).

Een rondleiding duurt ongeveer 45 minuten. 

Waar? Site Buda West,  Budastraat (aan de Budabrug), 8500 Kortrijk

Preetjes molen

Preetjes molen draait

De molenaars van Preetjes molen verwelkomen je graag in de enige nog bewaarde en werkende vlaszwingelmolen in Europa. Hier ontdek je hoe windkracht aangewend wordt om vlas te zwingelen. Van duurzaamheid gesproken... 

Waar? Preetjes molen, Hoge Dreef, 8501 Heule
LET OP: molendemonstratie enkel tussen 14 en 18 uur! 

Open monumentendag in de regio en in Vlaanderen

Ontdek het regionaal programma

Beleef OMD  in 213 gemeenten in Vlaanderen