Open Monumentendag in Kortrijk

12 september 2021

Kortrijk en de regio Zuid-West-Vlaanderen besteden aandacht aan historische “eilandjes”: omwalde sites, hofsteden en landhuizen. Menen, Zwevegem, Kortrijk, Harelbeke en Waregem presenteren een ruim aanbod en stellen fietsroutes voor. Daarnaast is er een eenmalig bezoek mogelijk aan een slotklooster en is de neogotische kerk van Marke te bezoeken, in het kader van de 200ste verjaardag van Jean Baptiste Bethune, vader van de neogotiek.

Alle activiteiten staan gepland van 10 tot 18 uur tenzij anders vermeld. Het aantal deelnemers kan beperkt zijn, wachttijden zijn mogelijk. 

Meer info: Dienst Toerisme, Begijnhofpark - 056 27 78 40

Bar botaniek

Eiland hopping

Elk jaar nodigt Designregio Kortrijk drie ‘Designers in Residence’ uit. Dit jaar verdiepten Emilie FroelichJadd Hallaj en Elena Falomo zich in  de toekomst van vrije tijd in de stad. 
 
“Tijdens onze verkenning van de vrijetijdsplekjes in Kortrijk, kwamen we terecht op het eilandje van Wildebras in het Van Raemdonckpark. Dit eiland is een overblijfsel van de boerderij die er ooit stond. We haalden er historische kaarten bij en ontdekten dat er vroeger in de regio meer dan 500 ‘eilandjes’ waren, waarvan er nog altijd veel bestaan, vaak nog in goeie staat.  

Deze plaatsen tonen ons hoe we vrije tijd in de toekomst kunnen beleven. Ze liggen  verspreid over het Kortrijkse grondgebied, vaak nabij kleine woonkernen en dicht bij de natuur. Dit biedt kansen op sociaal, ecologisch, educatief en recreatief vlak.
 Ze kunnen nieuwe betekenis en leven geven aan kleine woonkernen."
 
Op Open Monumentendag kan je een aantal van deze omwalde sites bezoeken in Menen, Zwevegem, Kortrijk, Harelbeke en Waregem.   

Broeltoren

Infopunt

Start je monumentendag met een bezoekje aan de Broeltoren waar je het infopunt vindt.

Een popup tentoonstelling biedt meer info over de vele eilandjes in Zuid-West-Vlaanderen via een interactieve kaart. Designers geven uitleg over hun onderzoek.

Je krijgt er ook een handige fietskaart die je op weg zet naar een aantal interessante locaties.

Leidal Bissegem

Hoeve Leiedal

Kruiskouter, Bissegem

De hoeve Leiedal bestaat al sinds 1740. Een deel van de huidige stallen dateert nog uit die tijd. In de twintigste eeuw werd er veel vlas verbouwd en waren ook roterijen langs de Leie aan de hoeve verbonden. Na de oorlog werd er vooral tabak verbouwd. In 1962 startte Georges  Buyse er met paardrijden op zondagen. Dit was een succes en al snel werd in de schaduw van de hoeve een overdekte rijbaan gebouwd. Vandaag is het een centrum van paardensport met aandacht voor een inclusieve werking.

  • Rondleidingen, ponyritten en huifkartochtjes (beperkt, voorrang voor andersvaliden)
  • Historische presentatie met medewerking van Heemkundige werkgroep Bissegem

Goed te Brasseye

Grotestraat 4, Bellegem

De hoeve 'Te Brasseye' is een van de oudste en meest imposante boerderijen van Bellegem. De geschiedenis van de hoeve klimt vermoedelijk op tot de 14de eeuw. De hoeve vormde het centrum van de heerlijkheid van Brasseye, een gebied dat zich over Bellegem en Rollegem uitstrekte. De cirkelvormige omwalling is nog gedeeltelijk aanwezig. Rond het erf staan het boerenhuis, stallingen en een imposante dwarsschuur. Sommige delen dateren uit de 18de eeuw.

Heerlijkheid van Heule

Zeger van Heulestraat

Deze hofstede was ooit de kern van de zogenaamde 'Heerlijkheid van Heule', een bestuurlijk gebied. De hoeve heeft haar structuur en uitzicht vrij goed bewaard. Het woonhuis is het oudste gedeelte en dateert van 1722.  In 1901 werd de hoeve na een brand deels heropgebouwd. Een cichorei-ast is nog aanwezig.  De landbouw krijgt hier tegenwoordig veeleer een sociale functie en wordt ingezet als ‘verbindende’ factor met de buurt. Dit gebeurt in de vorm van een kleinschalig biologisch landbouwproject: runderen, kleinvee, een moestuin en akkerbouw.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Spiegele

Cisterciënzerplein 12, Marke

Deze voormalige wagenschuur herinnert aan de hoeve van Rodenburg. In 1237 stichten Johanna en Agnes van Rodenburg hier een abdij in de orde van Citeaux. Omstreeks 1265 wordt de abdij om veiligheidsredenen overgebracht naar Kortrijk (omgeving Abdijkaai). Het oude klooster wordt heringericht als hoeve. In 1580 wordt de hoeve volledig verwoest door Schotse soldaten. Pas in de 17de eeuw is ze volledig heropgebouwd. De hoeve van Rodenburg blijft in bedrijf tot 1969, waarna ze volledig wordt afgebroken, op de wagenschuur na. De gerestaureerde schuur wordt in 1976 omgevormd tot wijkkapel.

Goed te Couckx - Doerak

Cannaertstraat 30

Een omwalde hoeve kreeg een herbestemming als kinderboerderij. Je krijgt er een idee van het boerenleven van vroeger en kinderen ondervinden het aan den lijve. De oudste vermelding dateert van 1493. Uit 1537 dateert een uitvoerige beschrijving van de hoeve, de grootte van de landerijen en de verschillende gebouwen. Op dat moment is de hof ca. 52 ha. groot, met een walgracht omgeven en bezit een paardenstal en een duiventoren, wat wijst op het belang van de hoeve. De hoeve vrijwel ongewijzigd bleef tot 1953. Vandaag is het een hoeve met losstaande bakstenen gebouwen rond een erf, toegankelijk langs een karakteristiek poortgebouw.

  • Kindvriendelijke activiteiten, kabouterpad

Goed te Cattebeke -Bar Botaniek

Evolis
Deze historische hoeve met een open U structuur is geheel omwald. De gebouwen dateren uit de 19de eeuw, mogelijk zijn sommige delen nog ouder. In een pilaar van de poort is een steen aanwezig met datum 1644, maar het is niet duidelijk of dit een betrouwbare aanwijzing is.
De daken van woning en stallingen waren tot 1930 nog met stro bedekt.De hoeve werd in 1985 nog overgenomen en bleef nog een tijd actief. Er werden schapen en varkens gehouden. De voornaamste landbouwproducten waren aardappelen, tarwe en gerst.  

Momenteel is de hoeve tijdelijk als zomerbar actief onder de naam Bar 
Botaniek 

Met de fiets de boer op

Maak kennis met het landbouwerfgoed en landelijke landschappen rond Kortrijk. Onze regio is in relatief korte tijd verstedelijkt. Hoe hebben landbouw- en veeteeltbedrijven overleefd en zich aangepast? Voor welke dwingende keuzes worden ze geplaatst en welke vooruitzichten biedt de toekomst hen? Een verhaal van verdwijnende open ruimte, schaalvergroting versus inperking, dringende noden versus duurzaamheid…

Gidsenplus biedt twee tochten aan, één ten zuiden van Kortrijk en één ten noorden. Beide tochten vertrekken zowel om 10 uur als om 14 uur aan de Dienst Toerisme in het Begijnhofpark in Kortrijk. 

Fietskaart

Een fietskaart bied je de mogelijkheid om een aantal omwalde locaties in Zuid-West-Vlaanderen te ontdekken. Sommige zijn uitzonderlijk op 12 september toegankelijk.
Vraag je kaart bij de Dienst Toerisme of in de Broeltoren.

Karmel

Extra activiteiten

Klooster van de Karmelietessen

Grote Kring 4

 

Reservatie niet meer mogelijk

 

Het slotklooster van de Karmelietessen, waar de laatste zusters zojuist de deur achter zich dichttrokken. De vzw Charisma, die het erfgoed van de kloosters in de regio Kortrijk wil bewaren om het door te geven aan toekomstige generaties, laat u uitzonderlijk kennis maken met het klooster van de Karmel. Opgeleide gidsen nemen u mee door het klooster en vertellen over het spirituele en dagelijkse leven van de zusters. Dit verhaal wordt geïllustreerd met foto’s en objecten.

Opgelet:  VOLZET.

Ticketshop Kortrijk - Registreer bezoek

Sint-Brixiuskerk Marke en omgeving

Markekerkstraat

200 jaar Jean Baptiste Bethune (1821- 1894)

Jean Baptiste Bethune drukte zijn stempel op het dorpscentrum van Marke. Hij tekende de plannen voor de kerk in 1893. Na zijn dood in 1894 zorgde de Kortrijkse architect Jules Carette ervoor dat het ontwerp werd uitgevoerd. Het interieur, in neogotische stijl, werd bijna volledig door de familie de Bethune geschonken. De inzegening gebeurde op 15 mei 1902 door mgr. Felix de Bethune. Daarnaast verrezen in de dorpskern enkele neogotische gebouwen, zoals een pastorie, onderpastorie, maar ook woonhuizen. Een 'kopie van Vivenkapelle' als het ware...

=> Van 12 tot 18u

Sint-Maartenskerk

Sint-Maartenskerkstraat

van 10 tot 16 uur

Video- installatie over inclusie

(D)EFFECT. I just came to look at the garden. De video toont een dansvoorstelling waarin mensen een vanzelfsprekende gelijkwaardigheid de dans uitvoeren. De centrale vraag is: hoe kijken we naar iemand anders of naar iemand die anders is, naar iemand die kwetsbaar is?
Een video–installatie die ontstaan is uit een inclusieve samenwerking van verschillende mensen en organisaties: choreografe Lisi Estaras, de dansers Fernando Agustín Amado, Nora Coussement, Eline Denolf, Frédéric Deschamps, Bente Respens, video kunstenaar Francis Vanhoutte, contrabassist Ariel Eberstein, vzw Wit.h, Paserelle vzw, Groep UbuntuX8K, Kunstwerkplaats De Zandberg en Platform K.

Onument

Begraafplaats Hoog Kortrijk - Ambassadeur Baertlaan

Onumenten willen letterlijk een plaats geven aan gemeenschappelijke en individuele verlieservaringen.
Onumenten zijn plaatsen waar we verbinding kunnen voelen, samenhorigheid en troost. Ze nodigen uit tot het organiseren van momenten, evenementen, rituelen, die stil of luid, klein of groots, samen of alleen kunnen worden beleefd.

Website Onumenten