Ik heb hulp nodig

Info voor Oekraïense vluchtelingen

Website van de Federale Overheid voor Oekraïense vluchtelingen

Het is mogelijk om een afspraak te maken in het registratiecentrum in Brussel. Dit dus voor de aanvraag van het attest van tijdelijke bescherming. Zo vermijd je lange wachttijden.

Maak een afspraak in het registratiecentrum

Opgelet: voor de aankomstverklaring en de A-kaart moet je bij de Dienst Burgerzaken van Stad Kortrijk zijn. Bel 1777 om eerst een afspraak te maken (voorkeur op naam van de betrokkene en dus niet op naam van een contactpersoon).

Na je registratie in Brussel maak je best ook al meteen een afspraak bij het Sociaal Huis (OCMW) in Kortrijk. Bel daarvoor 056 24 48 00. Je hoeft dus niet te wachten op je afspraak bij de dienst burgerzaken van de stad om je aan te melden bij het Sociaal Huis. 

Infosessies 'Welkom in Vlaanderen'

Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert online infosessies voor Oekraïners die in Vlaanderen verblijven.

Meer info over de online infosessies

Groeipakket

Oekraïense vluchtelingen met een statuut van tijdelijke bescherming hebben specifieke rechten, zoals het recht op Groeipakket. Het Groeipakket is een maandelijks bedrag dat je krijgt om de kosten voor de opvoeding van een kind te helpen betalen.

Bekijk de procedure om het Groeipakket aan te vragen