Stages bij het OCMW

OCMW Kortrijk bestaat uit verschillende diensten en teams. Binnen deze diensten en teams worden stageplaatsen aangeboden voor diverse profielen. Er zijn stageplaatsen voor studenten in het secundair onderwijs (bijvoorbeeld administratie), voor bachelors (bijvoorbeeld sociaal werk, personeelswerk, rechtspraktijk, ergotherapeuten,…) en voor masters (bijvoorbeeld bedrijfspsychologen,…).

Enkele voorbeelden:

Studenten bachelor Sociaal Werk kunnen onder andere stage volgen bij de sociale dienst, team activering, wijk en dienstencentra of straathoekwerk,…)

Studenten kinderverzorging kunnen stage volgen in één van onze kinderdagverblijven of initiatieven voor buitenschoolse opvang

Studenten master arbeids en organisatiepsychologie kunnen stage volgen bij de personeelsdienst.

Vraag je stageplaats aan

Heb je interesse in een stage bij OCMW Kortrijk? Bezorg ons je gegevens via deze link.