Raadsleden OCMW-raad

De gemeente- en OCMW-raad bestaat vanaf 2019 uit dezelfde mensen. Wie de eed aflegt als gemeenteraadslid zetelt meteen ook in de OCMW-raad. 

De samenstelling van de gemeenteraad, en dus ook van de OCMW-raad, vind je hier