Werfreserve maatschappelijk werker sociale dienst

08 maart 201925 maart 2019

JOB

Als maatschappelijk werker  verzeker je het recht op maatschappelijke dienstverlening om je cliënt in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  Je biedt psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienstverlening aan cliënten om hun maatschappelijke integratie, functioneren  en zelfredzaamheid te bevorderen. Je beheert het sociaal dossier van je cliënt. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • je begeleidt de cliënt, op maat en professioneel, met het oog op het verhogen van zijn zelfredzaamheid en het optimaliseren van zijn sociaal-maatschappelijk functioneren.
 • je informeert en helpt de cliënt met het oog op een correcte en warme dienstverlening.
 • je staat in voor het beheer en de afhandeling van dossiers in het kader van de hulpverlening aan de cliënten.
 • je denkt kritisch mee over veranderingen binnen de dienst en geeft advies zodat de doelstellingen van de dienst gerealiseerd worden.
 • je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening.
 • je staat in voor de dagelijkse coördinatie van de activiteiten en ziet toe op een kwalitatieve uitvoering ervan.
 • je hebt aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling teneinde je expertise op peil te houden.

PROFIEL

 • Je hebt inzicht in maatschappelijke dienstverlening en kennis van de sociale kaart of bent bereid ze te verwerven.
 • Je bent een ondernemende, enthousiaste en flexibele medewerker die zowel in team als zelfstandig kan werken.
 • Je beschikt over een sterk empathisch vermogen en sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je legt vlot contacten met verschillende mensen.
 • Je gaat altijd zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie, ook als er druk wordt uitgeoefend. Je spreekt op een respectvolle en constructieve manier over het OCMW Kortrijk.

 Raadpleeg hier de volledige infobundel

AANBOD

 • Opname in een werfreserve waaruit kan geput worden om functies maatschappelijk werker  van bepaalde of onbepaalde duur in te vullen.
 • Maaltijdcheques van 5,50 euro en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km.
 • Een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster.
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé -sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Je beschikt over het diploma bachelor in sociaal werk (maatschappelijk assistent) of daarmee gelijkgesteld. Laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen.

PROCEDURE

 • Deel 1: Korte mondelinge proef (speed interview): de korte mondelinge proef wordt gequoteerd op 40 punten. Kandidaten dienen 60% te halen om toegelaten te worden tot de geïntegreerde proef.
  Het speed interview gaat onder voorbehoud door op maandag 1 april 2019 (voormiddag) of maandag 8 april 2019 (voormiddag)
 • Deel 2: Geïntegreerde proef: (voorbereiding opdracht/case + uitgebreide mondelinge proef ). De geïntegreerde proef wordt gequoteerd op 60 punten. Kandidaten dienen minimaal 60% te behalen op de geïntegreerde proef om te slagen in totaliteit. 
  De geïntegreerde proef gaat onder voorbehoud door op donderdag 25  april 2019 (voormiddag) of vrijdag 26 april 2019 (voormiddag).

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve die loopt van 1 mei 2019 tot en met 31 april 2021.

MEER INFO EN SOLLICITEREN:

Inschrijven kan enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/3611 en dit tot en met 25 maart 2019. 

 • Dirk De Vos, diensthoofd sociale dienst OCMW Kortrijk 

tel.nr. 056 24 49 03 – mailadres: dirk.devos@kortrijk.be

 • Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR:                         

tel.nr. 056/24 48 26 – mailadres: veerle.debosschere@kortrijk.be

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

werfreserve maatschappelijk werker