Missie OCMW Kortrijk

Als lokaal openbaar bestuur organiseert het Kortrijkse OCMW hulp-, dienst- en zorgverlening voor iedereen die in Kortrijk woont, met bijzondere aandacht voor mensen met minder welzijnskansen en senioren, dit alles binnen zijn wettelijk kader.

Onze hulp-, dienst- en zorgverlening:

  • wil iedereen in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid;
  • en heeft brede deelname aan en integratie in onze samenleving als doel.

Daarvoor ontwikkelen we een kwaliteitsvol aanbod op maat van de Kortrijkse inwoners, en op maat van de hulpvrager.
We proberen altijd zo snel mogelijk een antwoord te geven op structurele welzijnsproblemen, of proberen ze liefst nog vóór te zijn. 
We schrikken er immers niet voor terug om voortrekker te zijn bij nieuwe initiatieven. 
Daarom houden we permanent onze vinger aan de maatschappelijke pols en investeren we in studie, onderzoek en analyse.

Onze hulp-, dienst- en zorgverlening kunnen we enkel aanbieden dankzij onze professionele medewerkers. Ze vormen hierin onze belangrijkste troef. 
We doen ook een beroep op vrijwilligers, en werken samen met partners en verenigingen die naast en samen met ons actief zijn op het werkveld.

De relatie met onze klanten is gebaseerd op wederzijds respect, en is er één van wederzijdse rechten en plichten.
We streven ernaar om op een duidelijke manier te communiceren en samen te werken met de hulpvrager, zonder onderscheid op basis van religie, overtuiging, nationaliteit, herkomst, geslacht of huidskleur.