Financiële en sociale hulp

Iedereen heeft recht op maatschappelijk dienstverlening om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 

Het werken aan maatschappelijk welzijn heeft al een lange weg achter de rug. 
Van de weldadigheidsburelen over de commissies voor openbare onderstand tot aan de OCMW's vandaag.
Financiële dienstverlening bestaat nog altijd, maar de OCMW's doen zoveel meer om het maatschappelijk welzijn te verbeteren. 
Dit deel van de website geeft je een volledig overzicht!