Agenda, memorie en verslagen OCMW Raad

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert sinds januari 2019 aansluitend op de gemeenteraadszittingen, in de gemeenteraadszaal van het stadhuis.

De raadszittingen zijn openbaar.

Op deze pagina kan je een week voor de zitting de agenda raadplegen. Als de raad het verslag van een voorgaande zitting goedkeurt, kan je dat hier ook nalezen.

De besluiten van de voorgaande jaren vind je hieronder. De bestanden staan gerangschikt per jaar, volgens datum. Je vindt het recentste bestand bovenaan de lijst. 

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014