Noord-Zuid raad

De Noord-Zuid raad is de koepel van alle mensen en organisaties die in Kortrijk actief zijn rond Noord-Zuid en internationale samenwerking.

De Noord-Zuid raad ...

  • is een open raad. Iedereen met interesse in het thema is welkom.
  • is het officieel adviesorgaan van de stad m.b.t. het Noord-Zuid beleid
  • komt drie maal per jaar samen. In de schoot van de raad zijn een aantal werkgroepen: werkgroep Fair Trade Gemeente, werkgroep Jongerenuitwisseling Cebu, adviesgroep Noord-Zuid projecten, werkgroep Communicatie, ...
  • ondersteunt activiteiten van haar lidorganisaties o.a. via een aanvraag onkostenvergoeding Noord-Zuid raad
  • organiseert eigen activiteiten: May Fair Trade, Jongerenreis Cebu City, ...

 

Contact: Chifa Omari - chifa_o@yahoo.com 

Like ons op Facebook.

Financiële steun

  • aanvraag onkostenvergoeding educatieve activiteiten in Kortrijk.  KLIK HIER
  • aanvraag subsidie projecten in het Zuiden. KLIK HIER

Verslagen:

 

Adviezen: