Zware verkeeroverlast in Marksesteenweg, Weggevoerdenlaan, Minister Vanden Peereboomlaan en Burg. F. de Bethunelaan

Het stadsbestuur roept op om de stad zoveel mogelijk te verlaten via de Aalbeeksesteenweg – Condédreef – R8 – E17 en te bereiken via de Meensesteenweg en Doorniksewijk.

De Vlaamse Overheid en de stad leggen momenteel de schoolomgevingen Pottelberg en Burg. F. de Bethunelaan opnieuw aan. De Watergroep legt een nieuwe watertoevoerleiding aan in de Condédreef en in de Burg F. de Bethunelaan. Dit is een zeer belangrijke waterleiding die heel Kortrijk en zelfs verder tot in Menen voorziet van drinkwater. Door de combinatie van deze werken is er een deel van de Pottelberg afgesloten (tussen Condédreef en Meiweg), een deel van de F. de Bethunelaan (tussen Pottelberg en Weggevoerdenlaan) en geldt er éénrichtingsverkeer in een deel van de Condédreef.

Sinds gisteren (17 januari 2018) werkt de Watergroep ook op de rotonde ter hoogte van de Weggevoerdenlaan. De verkeersituatie is hierdoor tijdelijk gewijzigd in de F. de Bethunelaan. Daardoor is er in de Marksesteenweg, Weggevoerdenlaan, Minister Vanden Peereboomlaan en F. de Bethunelaan zware verkeersoverlast. Dit terwijl er in de Aalbeeksesteenweg en de Condédreef momenteel minder verkeer is dan anders.

De grote verkeershinder in de F. de Bethunelaan blijft tot eind maart 2018. In deze periode zal de verkeerssituatie in de F. de Bethunelaan nog wijzigen. Het stadsbestuur vraagt iedereen die in deze periode de stad wil verlaten via de zuidwestelijk kant, dit zoveel mogelijk te doen via Aalbeeksesteenweg – Condédreef – R8 – E17. Maak tenslotte voor het bereiken van de stad vanuit het zuidwesten zoveel mogelijk gebruik van de Meensesteenweg (N8) en Doorniksewijk (N50).

Deze werken werden wel degelijk goed gecoördineerd en op elkaar afgestemd. De nieuwe waterleiding moet immers vóór de heraanleg van de F. de Bethunelaan de grond in. Anders moet er dubbel gewerkt worden, met nóg meer hinder. Het stadsbestuur wilde ook wachten op het einde van de werken in de Doorniksewijk.  Het stadsbestuur hoopt op wat begrip voor deze periode met meer hinder en vraagt zoveel als mogelijk de omgeving in de spits te vermijden.

 

Omleggingsplan

Haal hier het plan binnen (pdf) omleggingsplan werken Watergroep F. de Bethunelaan