Wordt jouw huis bekroond tot Gulden Pand?

16 mei 201908 september 2019

Op 1 december reiken stedelijke adviesraad Bouwkundig Erfgoed (ABEKO) en stad Kortrijk voor  het eerst de prijs bouwkundig erfgoed 'Gulden Pand' uit. Panden op Kortrijks grondgebied met een  architecturale en/of historische waarde die de voorbije 7 jaar werden verbouwd, komen in aanmerking voor de prijs.

Het Gulden Pand  zet het belang van het bewaren van erfgoedpanden én de combinatie met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur in het licht.  Met de prijs wil ABEKO  eigenaars erkennen die het architecturaal patrimonium in stand houden en herstellen.

De winnaar kan rekenen op een geldprijs van 1500 euro, de winnaar van de publieksprijs krijgt 750 euro. ABEKO reikt de prijs bouwkundig erfgoed Gulden Pand uit met de steun van PxL. Fotocollectief Kortrijk en stad Kortrijk.

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 8 september 2019. Alle voorwaarden en de manier om mee te dingen naar de geldprijs en eeuwige roem vind je op www.kortrijk.be/guldenpand.

logo gulden pand
kandidaturen gulden pand