Werken Kortestraat - Bellegemkerkdreef

Op maandag 18 februari 2019 start de firma Wegenbouw Ockier  met werken in de Kortestraat en dit in het kader van de heraanleg van de Bockorsite. Hierdoor is de Kortestraat afgesloten voor het verkeer en is de Kwabrugstraat onderbroken voor het verkeer en dit tot en met 31 mei 2019.

Verkeerssituatie

  • Verkeer wordt omgeleid via de Rollegemsestraat – Munkendoornstraat – Mortagnelaan – Kwabrugstraat – Sint-Amandsdreef – Kloosterdreef – Dottenijsestraat – Bellegemsestraat in beide richtingen

Van maandag 4 februari tot met dinsdag 19 maart werkt de firma Stadsbader aan de aanleg van de parking van het woonzorgcentrum in de Bellegemkerkdreef.

Verkeersituatie

  • Gedurende de periode van de werken voor de aanleg van de parking geldt er in de Bellegemkerkdreef éénrichtingsverkeer, tussen de Kloosterdreef en Bellegemplaats richting Bellegemplaats
  • Verkeer in de andere rijrichting volgt een omleiding via Bellegemsestraat – Dottenijsestraat - Bellegemkerkdreef