Werken Bissegem Plage gestart

Gepubliceerd op Woensdag 10 juli 2024

Bissegem krijgt er een aantrekkelijke ontmoetingsplaats bij. Langs de Leie komt Bissegem Plage, een uniek stukje natuur om te wandelen, te genieten van de groene omgeving én met plaats voor kinderen om te spelen. Nu de riolerings- en wegeniswerken in de Vrije Aardstraat in een eindfase zitten en het weer eindelijk iets beter is, kan gestart worden met de aanleg van Bissegem Plage. Na de zomer zal Bissegem Plage toegankelijk zijn voor het publiek.

Bissegem Plage

Met de realisatie van Bissegem Plage verrijkt Bissegem zich met een attractieve en rustige locatie. Het wordt een mooi stukje natuur van net geen 10.000m² (1ha) dat definitief gevrijwaard wordt van bebouwing. In 2020 kocht de stad het braakliggend stuk bouwgrond in de Vrije Aardstraat voor € 166.127,50. Dit garandeert het behoud van het unieke groene landschap langs de Leie. In dit gebied worden waterbufferbekkens aangelegd om al het regenwater van de Driekerkenstraat op te vangen. Er zijn twee bufferbekkens, waarbij het ene in het andere overloopt. Ze zijn beide maximaal een halve meter diep. Het grootste bekken zal nooit droog staan. Een houten vlonder zal gedeeltelijk over dit bekken lopen, waarop men kan genieten van de serene omgeving en de voorbijvarende grote schepen. Daarnaast maken andere kleine ingrepen (maaipad, zitbank, houten platform over gracht,...) de zone beter toegankelijk voor wandelaars.  Er wordt ook een verbinding met de begraafplaats gerealiseerd.

Strandgevoel

Bissegem Plage zal uitgroeien tot een van de mooiste plekjes in Bissegem, een idyllische halte voor fietsers en wandelaars langs het jaagpad aan de Leie. Kinderen krijgen er alle ruimte om te ravotten en te spelen, zelfs in het kleinste bufferbekken. Daarnaast zijn er voorzieningen voor picknickers.

Timing

In de Vrije-Aardstraat zijn de riolerings- en wegeniswerken in een eindfase. Deze week begint aannemer Growebo met het aanleggen van de bufferbekkens. De riolering tussen de buffers wordt aangelegd en dan verbonden met de riolering van de Vrije-Aardstraat. De picknickzone wordt verder ingericht met vijf rolstoelvriendelijke picknicktafels. Na de zomer start de aanleg van de vlonder, het vlonderpad en de brugjes. Daarna wordt de omgeving verder ingericht met wilgenhutten, zitbanken, en een huisje voor vleermuizen en kerkuil. In het najaar volgt de aanplant. Bedoeling is om tegen het einde van de zomer Bissegem Plage open te stellen voor het publiek. Meer info over het programma van het openingsfeest volgt later.

Kostprijs en subsidies

De werken Vrije-Aardstraat en Bissegem Plage worden uitgevoerd door de firma THV Growebo bv Tack Gebr.  en kosten in totaal € 1.887.009,72 (incl. BTW). Voor de rioleringswerken kan de stad rekenen op een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij van € 607.447,32 euro (excl. BTW).  Het Agentschap Natuur en Bos subsidieert de groeninrichting van Bissegem Plage voor een bedrag van € 99.377,00 euro (incl. BTW). Dit omdat de herinrichting de focus legt op de algemene vergroening van de openbare ruimte, laten van ruimte voor natuurlijke processen, waterinfiltratie en waterretentie.

Ook de Vlaamse Waterweg zet in op versterking van de beleefzone

Samen met de Stad engageert ook de Vlaamse Waterweg zich om de beleving van de Leie-omgeving verder uit te bouwen. Naast de ingrepen die de stad nu uitvoert, voorziet de Vlaamse Waterweg in een aanvullend en versterkend voorontwerp voor het realiseren van een uitkijkpunt. Dit uitkijkpunt betreft een lage betonstructuur met keermuurtjes die ook als zitelement kan fungeren en waar ook info op wordt aangebracht. Het beleefpunt biedt een uitkijk op de Leievallei en het open landschap richting Paters Mote. I.f.v. uitvoering zal het voorontwerp nog verder verfijnd worden in overleg met de stad Kortrijk. Realisatie is voorzien in 2026-2027.