Werfleider Beheer Openbaar Domein – 1777

De stad Kortrijk zoekt een Werfleider Beheer Openbaar Domein - 1777.

De Job

Je volgt de aanmeldingen op rond het beheer openbaar domein via meldpunt 1777. Je kan problemen op het openbaar domein zelfstandig inschatten en neemt gepaste maatregelen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de burgers nadat een melding werd doorgegeven / aangemaakt. Je bent de tussenschakel tussen de personen die werken uitvoeren en de burger. Je verzorgt de administratieve afhandeling van de meldingen.
 

Verantwoordelijkheden

 • je volgt de meldingen op rond het beheer openbaar domein via meldpunt 1777 die voor ons team bestemd zijn. Je oordeelt op basis van plaats bezoeken en vanuit je technische achtergrond wat de aanpak is
 • je bent het eerste aanspreekpunt voor de burgers nadat een melding werd doorgegeven / aangemaakt. Vanuit deze rol bewaak je de afgesproken timing / planning tussen de burger en de stad
 • je kan problemen op het openbaar domein zelfstandig inschatten en neemt de gepaste maatregelen. Je weet wat je zelf kan oplossen en op welk moment je de exploitatieverantwoordelijke betrekt. Je kan de knelpunten op het openbaar domein correct inschatten en duidelijk naar voor brengen op overleg momenten
 • je bent de tussenschakel tussen de personen die de werken uitvoeren en de burger 
 • je verzorgt de administratieve afhandeling van de meldingen. Indien nodig informeer je de burger telefonisch, per mail of per brief over de aanpak van de melding
 • je geeft de burger het juiste advies bij het aanvragen van een parkeerplaats voor minder-validen

Download de volledige functiebeschrijving als pdf-bestand

Kenniscompetenties

 • basiskennis van office-pakketten
 • bereidheid tot het volgen van opleidingen binnen het werkveld openbaar domein (zowel luik infrastructuur als luik groen)

De toelatingsvoorwaarden

 • je beschikt over een diploma middelbaar onderwijs (derde graad)
 • je hebt minimum 2 jaar ervaring in de bouwsector, wegenwerken, infrastructuurwerken en/of groen
 • je beschikt over een rijbewijs B

Het aanbod

 • een contract van onbepaalde duur (contractueel)
 • maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
 • een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

De selectieprocedure

Na het afsluiten van de inschrijvingen wordt op basis van de toelatingsvoorwaarden beslist wie wordt toegelaten tot de selectieprocedure.
De selectiegedeeltes bestaan uit een case, aansluitend gevolgd door een interview waarin je de case toelicht en er dieper wordt ingegaan op de competenties vereist voor de functie.
Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve werfleider beheer openbaar domein - 1777 (C1-C3) en gelijkaardige functies. Vanuit deze wervingsreserve wordt de huidige vacature ingevuld.

Solliciteren

Inschrijven tot en met 2 april 2018
Inschrijvingsformulier 

Merk op : je kan enkel digitaal solliciteren.

Meer info : voor meer informatie kan je terecht bij Els Strubbe 056 27 86 54 of els.strubbe@kortrijk.be